Desenvolupament de negoci

Efectuem una valoració objectiva del mercat i de l’estat de l’art per crear solucions a mida en base als objectius i els recursos dels quals disposis.

Ens n’ocupem de tots els elements rellevants, des de la captació de fons fins a la formació.

Som professionals especialistes en la generació i desenvolupament de negoci per a empreses, amb àmplia experiència i domini d’eines clau com són la innovació tecnològica, la millora de processos, la detecció d’oportunitats i la recerca d’estratègies i sinergies. Partim sempre de les capacitats i l’ADN propi de cada negoci, sense limitacions pel que fa a la mida de l’empresa o al seu sector competitiu.

És molt freqüent confondre el desenvolupament de negoci amb el màrqueting, la publicitat o directament amb els serveis de vendes, camps que també coneixem i posem al servei dels nostres clients quan són necessaris en les etapes finals prèvies a la comercialització o com a reforç d’aquesta.

Des de la nostra visió, el desenvolupament de negoci implica la gestió multidisciplinària per a la generació, desenvolupament, definició i millora de productes i serveis, encaminada a reforçar i garantir l’èxit en la seva comercialització. Per això el nostre lema és de la IDEA al MERCAT.

Després de més de 20 anys en prestigiosos departaments de comercialització, desenvolupament de negoci, intel·ligència competitiva i els departaments essencials d’investigació, desenvolupament de productes i innovació; els fundadors de COMET hem adquirit una visió en perspectiva de les millors accions a seguir per assolir l’èxit.

Mitjançant rigoroses anàlisis i estudis, identifiquem i aprofitem les oportunitats que ofereix l’entorn propi de l’empresa. D’aquesta manera reconeixem els mercats amb alt potencial que encara no han estat explotats, les sinergies amb altres sectors industrials no explorats i totes les vies a disposició pròpies i externes per al desenvolupament de nous productes, serveis i oportunitats que comportin el creixement del negoci.

A COMET confiem en la intel·ligència competitiva com a recurs essencial i fidel per al desenvolupament de negoci: un procés estructurat, legal i ètic dissenyat per transformar totes les dades en la informació més útil per a la presa de decisions.

El desenvolupament de negoci ha d’anar sempre de la mà de la innovació, no només la tecnològica sinó també la que implica l’actualització i millora de processos. La ràpida i constant evolució de la tecnologia no ha de deixar de banda el seu impacte social i les connotacions ètiques que comporta. Aquests factors s’han de tenir molt en compte i evolucionar en l’organització empresarial, d’acord amb els objectius del negoci per obtenir els millors resultats.

Al llarg de la seva vida qualsevol empresa necessitarà d’inversions per poder créixer i materialitzar els seus projectes de desenvolupament i innovació tecnològica. Com experts contrastats, a COMET també col·laborem en la recerca i obtenció d’ajudes de caràcter públic en tots els àmbits: local, regional, estatal, europeu i altres mecanismes internacionals; realitzant una anàlisi exhaustiva del tipus de finançament i dels canals disponibles per a la seva obtenció.