Direcció de projectes innovadors

Des de la digitalització d’una petita acadèmia de formació fins a un gran projecte de recerca consorciat.

A Comet t’ajudem a fer realitat el teu projecte aplicant User Centered Design per garantir la millor entrada possible a mercat.

Els projectes de R + D + I, amb independència del sector en què s’emmarquin i del seu abast, presenten uns reptes específics que requereixen personal especialitzat per abordar-los. Per la seva naturalesa, els projectes de R + D + I comporten un elevat grau d’incertesa, amb resultats diversos i fins i tot imprevistos que han de ser gestionats al moment. Segons ens apropem a la fase de comercialització aquesta incertesa anirà disminuint, però cal considerar el mercat des de la investigació fonamental per garantir el seu èxit. Aquesta és la tasca principal de COMET.

El resultat principal d’un projecte de recerca pot ser simplement que l’objecte d’estudi no té utilitat real. Així i tot, de camí recorregut es poden obtenir tot un seguit de resultats intangibles en forma de coneixement i experiència de gran utilitat per a l’empresa. Fins i tot hi ha la possibilitat que durant la investigació es produeixin troballes que resultin altament beneficioses per a un objectiu diferent del què es va pensar en un primer moment. Gestionar aquest tipus de vicissituds de manera profitosa és una tasca de gran dificultat, facilitada considerablement per la nostra dilatada experiència.

Els grans projectes de recerca requereixen la formació de consorcis que agrupen entitats de tot tipus com universitats, PIMEs, ONGs, centres de recerca, grans empreses o organitzacions governamentals. Més encara, aquests consorcis solen ser internacionals, multidisciplinaris, multiculturals i fins i tot poden incloure empreses competidores dins un mateix sector.

Cada entitat té les seves raons i interessos per participar i invertir en un projecte d’investigació, amb un objectiu clar i esperant uns resultats concrets. Alhora, cada persona de cada entitat té la seva motivació i la seva capacitat per influir en el projecte. Les entitats actuen com a socis i les decisions han de ser consensuades. A la incertesa i als riscos del propi projecte se sumen els de cada entitat participant. Per això, aconseguir alinear els interessos del consorci amb els propis, ser capaç de protegir convenientment els resultats i arribar a acords d’explotació és una missió d’elevada exigència.

L’obtenció de fons constitueix un altre dels grans esculls en la realització d’aquest tipus de projectes. La R + D + I pot estar finançada directa (ex. subvencions) o indirectament (ex. deduccions fiscals) per fons públics. L’obtenció i justificació d’aquests fons, independentment que es tracti d’ajudes directes o deduccions fiscals, requereixen un coneixement molt especialitzat a nivell administratiu i burocràtic.

A COMET apliquem la vasta experiència adquirida en direcció de projectes de R + D + I per ajudar a les empreses i la resta d’institucions a aconseguir els seus objectius, a assessorar en l’obtenció d’aquests fons, i a identificar les noves oportunitats que puguin sorgir durant el desenvolupament del projecte. Des del primer moment tenim en compte l’explotació i comercialització dels resultats perquè la transició des de la recerca fins al mercat sigui el més fluida, eficient i segura possible.

Per a dur a terme tot això, comptem amb un equip versàtil i multidisciplinari compost per professionals de diverses àrees de coneixement i el factor comú de la seva experiència en projectes de R + D + I. Abordem els projectes seguint la filosofia de “Disseny centrat en l’usuari”, comptem amb especialistes i investigadors a les àrees d’usabilitat, UX, en els aspectes ètics del desenvolupament de les tecnologies i experts comercials amb més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de la R + D + I. Tots ells aspectes clau per garantir l’èxit.