Estudis tècnics

Realitzem estudis d’usabilitat, experiència d’usuari (UX), ús ètic de la tecnologia i desenvolupaments de software.

Documentem tot el procés per tal de facilitar l’obtenció de deduccions fiscals, tant del nostre treball com el del teu equip.

A COMET ens hem especialitzat en la realització d’estudis d’usabilitat, l’experiència d’usuari i aspectes ètics de la tecnologia. Aquestes són disciplines transversals aplicables a qualsevol producte o servei de qualsevol àrea tècnica, i que necessàriament requereixen d’un enfocament i equip multidisciplinari com el nostre.

La usabilitat és present en qualsevol objecte que pugui ser usat, ja sigui tangible o intangible. Hi ha multitud d’exemples on la usabilitat ha estat el factor d’èxit clau perquè un producte s’imposi sobre la seva competència, fins i tot malgrat que les seves característiques tècniques fossin inferiors a les dels seus competidors. No serveix de res comptar amb un producte de gran capacitat tècnica si ningú sap o vol usar-lo.

Invertir en usabilitat permet, entre altres beneficis, desenvolupar productes més eficients, eficaços, fàcils d’usar i de mantenir, segurs i atractius. Millorar la usabilitat i l’experiència d’usuari (UX, User Experience) influeix de manera dràstica en les vendes d’un producte i la imatge de la companyia que l’ofereix.

Contemplem la usabilitat amb una visió àmplia, en línia amb el nostre enfocament ètic i pluridisciplinari. Els nostres estudis no es limiten a satisfer al comprador final: considerem igualment essencial avaluar la perspectiva dels usuaris que es relacionaran amb el producte durant el seu cicle de vida, com els que hauran de vendre-ho, els que hauran de mantenir-lo o reparar-ho, els que hauran d’ocupar-se dels seus residus, i fins i tot els que hauran de lluitar amb la resistència al canvi perquè el producte sigui adoptat.

Aconseguir productes usables és una tasca d’enginyeria i investigació. No és una cosa que s’hagi de limitar a un consell d’experts o a seguir les millors pràctiques, les quals no sempre es poden aplicar per a tots els casos i que també evolucionen amb la resta de món. Per garantir que un producte sigui altament usable i proporcioni una agradable experiència d’ús es requereix de metodologia i ciència. El Disseny Centrat en l’Usuari (UCD, User Centered Design) és una filosofia de disseny que ens permet aconseguir productes que resolguin necessitats concretes dels usuaris finals. Resumint, és una filosofia que et permet arribar a la usabilitat i aconseguir la satisfacció dels usuaris que parlaran bé del teu producte i de la teva marca.

A COMET som experts en integrar UCD en els teus projectes. No importa quina metodologia de treball o gestió de projectes segueixis, t’ajudarem a tenir cura de la usabilitat a cada fase del desenvolupament i durant tot el cicle de vida del teu producte. També podem integrar UCD a nivell estratègic a la vostra empresa o realitzar estudis d’usabilitat i UX específics. Seguint aquests principis, a COMET també realitzem desenvolupaments tècnics en l’àmbit del software, destacant les aplicacions, pàgines i interfícies web.

La tecnologia marca els límits del que podem fer; l’ètica, per la seva banda, delimita el camp del que hem de fer. Cal tenir en compte els valors humans com un factor essencial inherent als processos d’innovació i desenvolupament tecnològics. Les empreses tenen l’obligació ètica de servir als interessos de la societat.

COMET ofereix serveis d’assessoria ètica relacionats amb bones pràctiques de gestió interna de l’empresa, relacions laborals, responsabilitat social i amb el compromís de dur a terme desenvolupaments equitatius que responguin als principis de benefici social que s’esperen en una societat cada vegada més intervinguda per la tecnologia. A més, la nostra dilatada experiència en compliment de la normativa legal vigent, guies d’actuació i desenvolupament d’estudis personalitzats, redunda en una millora de la imatge de l’empresa i un valor afegit més enllà de la responsabilitat social corporativa.

Els desenvolupaments i estudis de recerca i innovació com els que dirigim a COMET poden estar subjectes a deduccions fiscals. A COMET realitzem els nostres informes per facilitar aquesta tasca i et guiem perquè puguis documentar correctament la feina que desenvolupem de manera conjunta amb el teu equip.