Política de privacitat

1. Dades del responsable del fitxer

 • Identitat: COMET GLOBAL INNOVATION S.L.– CIF: B66340514
 • Direcció/C. P: Carrer Gran de Gràcia 1, 4º 3ª, 08012 BARCELONA
 • Telèfon: 930 23 91 26
 • Email: info@comet.technology

2. Finalitats del tractament

L’informem que les dades que ens faciliti per qualsevol mitjà (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper, i/o qualsevol altre document) seran incorporats un fitxer titularitat de COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través el Curriculum vitae (CV):o en el formulari facilitat en la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat de procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a COMET GLOBAL INNOVATION S.L. perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. COMET GLOBAL INNOVATION S.L. tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix l’informem que COMET GLOBAL INNOVATION S.L. podrà conservar el seu Curriculum vitae pel termini màxim de dos anys, conclòs aquest termini de procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Remissió de comunicacions promocionals via electrònica i de newsletters:: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre els nostres serveis, ofertes, promocions i articles o contingut (newsletter, e-book), que puguin resultar del seu interès, via electrònica (e-mail, SMS, Whatsapp) i/o telefònica.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic:info@comet.technology.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

4. Com obtenim les seves dades?

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. obté les seves dades per les següents fonts:

 1. Quan l’usuari contacti amb Comet amb propòsits de sol·licitud d’informació, suggeriment o petició
 1. Quan l’usuari contacti amb Comet amb propòsits de transmetre el seu CV per a aplicar a un lloc de treball

En particular, les dades que tractarem inclouen les següents categories: dades de caràcter identificatiu, dades referents a les seves característiques personals i circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, informació comercial.

5. Durant quant temps conservarem les seves dades?

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats. Si cancel·la tots els contractes, vostè podrà:

 1. Mantenir el consentiment per a desenvolupar accions comercials: tractarem les seves dades per a les accions comercials que hagi consentit. Considerarem que ha triat aquesta opció si no revoca el consentiment expressament.
 1. Revocar el consentiment per a desenvolupar accions comercials: cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig d’aquests.

Amb aquest bloqueig, COMET GLOBAL INNOVATION S.L. no tindrà accés a les seves dades i solo els tractarà per a la seva posada a disposició a les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, per a l’atenció de les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, en el seu cas, en les relacions contractuals mantingudes amb COMET GLOBAL INNOVATION S.L., procedint a la supressió física de les seves dades una vegada transcorreguts aquests terminis.

6. Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals dades a tercers països.

Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 • Organismes Públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals i, en general, Autoritats competents, quan COMET GLOBAL INNOVATION S.L. tingui l’obligació legal de facilitar-los.
 • Google LLC, amb domicili en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), els Estats Units, que presta els serveis de gestió d’analítiques.
  Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
  Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web del Departament de Comerç dels EUA https://www.privacyshield.gov/welcome
  Així mateix, pots comprovar l’adhesió de Google al Privacy Shield en el següent:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 • Twitter, amb domicili en 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy
  Twitter participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome
 • LinkedIn, amb domicili en Passeig Castellana, 202, MADRID, MADRID. Pot consultar-se la política de privacitat en: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web
 • CloudFlare, amb domicili en. The Riverside Building, County Hall,
  Belvedere Road
  London, SE1 7PB Pot consultar-se la política de privacitat en: https://www.cloudflare.com/es-es/privacypolicy/ Cloudflare participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web
 • Microsoft, amb domicili en 1065 L’Avinguda St, Mountain View, CA 94043, els Estats Units Pot consultar-se la política de privacitat en https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement. Microsoft participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield.
  Pots obtenir més informació sobre el Privacy Shield en la web
 • RAIOLA NETWORKS, S.L., amb C.I.F.: B27453489 i domicili en Av. de Magoi, 66, SS, Dta., C.P. 27002 Lugo (Lugo). Presta els serveis d’allotjament de servidor web i correu electrònic.. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://raiolanetworks.es/politica-de-privacidad/

.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades mitjançant el qual els imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de COMET GLOBAL INNOVATION S.L.; i suprimir o retornar les dades a COMET GLOBAL INNOVATION S.L. una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

7. Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades bancàries.

No es tracten dades especialment protegides.

8. Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió:Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en COMET GLOBAL INNOVATION S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició:En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. COMET GLOBAL INNOVATION S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació enfront de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. en l’adreça a dalt indicada, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o en l’e-mail info@comet.technology

Actualitzacions i modificacions

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al web.

Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política en la següent adreça: info@comet.technology.

9. Responsabilitat i Obligacions del prestador

Responsabilitats respecte als continguts

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, així com té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web a conseqüència de la informació continguda en ella.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per COMET GLOBAL INNOVATION S.L. o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts en www.comet.technology són de caràcter merament informatiu i, per tant, COMET GLOBAL INNOVATION S.L. no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, COMET GLOBAL INNOVATION S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el supòsit en què aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de manera expressa el seu atorgament. Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de COMET GLOBAL INNOVATION S.L., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de COMET GLOBAL INNOVATION S.L., incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

Si volgués fer constar algun signe distintiu de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. com a marques, logos, denominació haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de COMET GLOBAL INNOVATION S.L., donar d’alta els elements de text de la marca o del logo, el nom de domini o la denominació social de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. com a paraula clau (metatags o metanames) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’alguna mena de relació, col·laboració o dependència de COMET GLOBAL INNOVATION S.L. amb el titular d’aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que COMET GLOBAL INNOVATION S.L. pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi COMET GLOBAL INNOVATION S.L. relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte COMET GLOBAL INNOVATION S.L. es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

10. Durada i Modificació

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de manera total o parcial per COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

COMET GLOBAL INNOVATION S.L. podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de manera total o parcial per COMET GLOBAL INNOVATION S.L.

11. Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l’empresa COMET GLOBAL INNOVATION S.L. sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Barcelona.