Treballa amb nosaltres

Envia’ns el teu CV | Ofertes obertes

Si vols formar part del nostre equip i vols continuar creixent

Envia'ns el teu CV

Ens interessa el teu talent

Si ets un professional amb anys d’experiència o graduat recent, i t’interessa treballar en un entorn on es fomenta la creativitat i les idees innovadores, estarem encantats de conèixer-te.

Ens interessa

Ens interessen les persones, són el centre de la nostra organització. Busquem persones motivades per treballar bé, sabem què costa ser excel·lents i per això recompensem aquest esforç amb unpla d’incentius a mida.

Ens preocupa

Ens preocupa el benestar dels nostres empleats perquè l’ambient laboral puguin permeti treballar i desenvolupar la seva activitat en les millors condicions, per això estem compromesos amb les normatives d’igualtat i de bona conducta, afavorint un entorn corporatiu ideal entre els empleats.

Estem orientats

Estem orientats a models de treball dinàmics, sense oblidar la formació i els plans de carrera, potenciem i integrem nous processos tecnològics que ens permeten fer front als nous desafiaments.

Ofertes obertes

Compromesos amb la teva carrera professional

Envia'ns el teu currículum

Consultor Senior R+D+i

Cal incorporar consultors senior d’R+D+i focalitzats en l’elaboració de propostes i la recerca d’oportunitats de finançament, tant de programes europeus com de nacionals. Obligatori un nivell adequat d’anglès tant parlat com escrit per a la realització de la feina.  

L’experiència demostrable al punt anterior serà el que fonamenti la candidatura i el que es valorarà principalment. Entre aquells candidats que es trobin en un nivell similar, es valorarà  

 • Coneixements tècnics i de recerca. 
 • Experiència específica en convocatòries de la Comunitat Autònoma de Madrid o/i Catalunya.
 • Experiència en l’execució de projectes. 
 • Experiència en la justificació de projectes. 
 • Experiència en deduccions fiscals i altres àrees afins a la R+D+i.


S’ofereix possibilitat de modalitat de teletreball al 75%, flexibilitat horària, incorporació immediata, salari competitiu i bonus per èxit a les tasques encomanades. 

Envia'ns el teu currículum

Consultor Senior R+D+i

Necessitem incorporar dos Consultors Sèniors de R+D+i.

Treballaran principalment focalitzats en l’elaboració de propostes, tant de programes europeus com de nacionals.

L’experiència demostrable al punt anterior serà el que fonamenti la candidatura i el que es valorarà principalment.

Entre aquells candidats que es trobin en un nivell similar, es valorarà

 • Coneixements tècnics i de recerca.
 • Experiència en l’execució de projectes.
 • Experiència en la justificació de projectes.
 • Experiència en deduccions fiscals.

Imprescindible un nivell superior adequat d’anglès tant parlat com escrit per fer la feina i disponibilitat per viatjar.

S’ofereix modalitat de teletreball 70%-100%, flexibilitat horària, salari competitiu i bonus per èxit a les tasques encomanades.

Incorporació immediata.

Envia'ns el teu currículum

Gestor de projecte europeu de R+D+i

Definició del lloc

GESTOR DE PROJECTES de R+D+i, amb experiència en la gestió administrativa, organitzativa, justificativa i econòmica de projectes públics i privats, amb ajut implícit als projectes en forma de subvenció total o parcial dels diferents

Funcions

 • Realitzar el seguiment administratiu i financer dels projectes així com la seva justificació, garantint el compliment de la normativa per a cada cas concret.
 • Elaboració, desenvolupament, seguiment i execució dels programes, dacord amb lestratègia de gestió, paquet dactuacions i normativa de cada projecte assignat.
 • Compliment dels objectius assignats de cada projecte assignat.
 • Elaboració dels pressupostos previs a l’execució dels projectes i de les tasques administratives inicials expresses i posteriors a la sol·licitud dels projectes.
 • Executar tasques complementàries de comunicació, xarxes socials i màrqueting en projectes de R+D+i.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

 • Es requereix titulació universitària, preferentment enginyeria, economia o administració d’empreses, així com un nivell superior d’anglès i experiència en el desenvolupament de projectes de R+D+i i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.
 • Experiència demostrada en la redacció de propostes de projectes d’R+D+i i qualsevol altre coneixement en investigació, o coneixement de la norma UNE 166000, deduccions fiscals i normativa tècnica tant nacional com europea per a la gestió, administració i justificació de projectes d’R+D.
 • Coneixement de les diferents convocatòries d’ajudes a R+D+i de les diferents administracions, local, estatal i europea.
 • Disponibilitat per viatjar.

Es valorarà positivament

 • Motivació i experiència en el sector energètic.
 • Formació en Enginyeria Tècnica o Superior, Màster o Grau en Eficiència Energètica.

S'ofereix

Alta remuneració + incentius, excel·lents condicions laborals, beneficis socials, teletreball, i possibilitat de pla de carrera a l’empresa.

Envia'ns el teu currículum

Gestor de projectes amb doctorat

Definició del lloc

Gestió de projectes d’R+D+I, administrativa, organitzativa, de justificació i econòmica de programes públics i privats, amb ajudes implícites a projectes en forma de subvencions totals o parcials de diferents tipus: locals, autonòmics, estatals, europeus.

Funcions

Haurà de realitzar:
 • El seguiment administratiu i financer dels projectes i la seva justificació, vetllant pel compliment de la normativa per a cada cas concret.
 • Elaboració, desenvolupament, seguiment i execució dels programes, d’acord amb l’estratègia de gestió, el paquet d’actuacions i la normativa de cada projecte assignat.
 • Gestionar l’equip multifuncional per al compliment dels objectius assignats.
 • Elaborar els pressupostos corresponents amb caràcter previ a l’execució dels projectes i les tasques administratives inicials de forma expressa i posterior a la sol·licitud dels projectes.
 • Tasques de comunicació, redacció de continguts en xarxes socials per a la gestió dels projectes d’R+D+I assignats.
 • Gestió i organització d’esdeveniments, tallers, conferències, etc.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

 • Es requereix un títol universitari de grau i doctorat, preferentment en enginyeria o grau tècnic.
 • El nivell superior d’anglès (parlat i escrit) és imprescindible.
 • Experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+I i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.
 • Experiència demostrada en la col·laboració i/o redacció de propostes de projectes d’R+D+I.
 • Coneixement de la normativa tècnica nacional i europea per a la gestió, administració i justificació de projectes d’R+D.
 • Motivació i experiència en el sector energètic.
 • Voluntat de viatjar.

S'ofereix

Oferim, segons els requisits proporcionats pel candidat: Alta remuneració + incentius, excel·lents condicions laborals, prestacions socials, teletreball i possibilitat de pla de carrera a l’empresa.

Envia'ns el teu currículum

Cap de Projectes “Eficiència Energètica” d’R+D+i - SENIOR

Definició del lloc

Sènior manager de projectes d’R+D+i en eficiència energètica, gestió administrativa, organitzativa, justificativa i econòmica de programes públics i privats d’eficiència energètica, amb ajuts implícits als projectes en forma de subvenció total o parcial de les diferents modalitats: local, autonòmic, estatal, europeu.

Funcions

Haurà de realitzar:

 • El seguiment administratiu i financer dels projectes així com la seva justificació, garantint el compliment de la normativa per a cada cas concret.
 • Elaboració, desenvolupament, seguiment i execució de programes d’eficiència energètica, d’acord amb l’estratègia de gestió, el paquet d’actuació i la normativa de cada projecte assignat.
 • Gestionar l’equip multifuncional per assolir els objectius assignats.
 • Elaborar els pressupostos corresponents previs a l’execució dels projectes i les tasques administratives expresses inicials i posteriors a la sol·licitud dels projectes.
 • Tasques complementàries de comunicació, xarxes socials i màrqueting en projectes d’R+D+i.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

 • Es requereix titulació universitària, preferentment en economia o administració d’empreses, un nivell superior d’anglès i experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+i i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.
 • Experiència acreditada en la redacció de propostes de projectes d’R+D+i i qualsevol altre coneixement en Recerca, o coneixement de la norma UNE 166000, deduccions fiscals, i normativa tècnica tant nacional com europea per a la gestió, administració i justificació de projectes d’R+D.
 • Coneixement de les diferents convocatòries d’ajudes a R+D+i de les diferents administracions, local, estatal i europea.
 • Disponibilitat per viatjar.

Serà un actiu:

 • Motivació i experiència en el sector energètic.
 • Formació en Enginyeria Tècnica o Superior, Màster o Grau en Eficiència Energètica.

S'ofereix

Alta remuneració + incentius, excel·lents condicions laborals, beneficis socials, i possibilitat de desenvolupament a l’empresa.

Envia'ns el teu currículum

Gestor de projectes R+D+i

Definició del lloc

Gestor de projectes d’R+D+i, gestió administrativa, organitzativa, justificativa i econòmica de projectes de caràcter públic i també privat, amb ajuts implícits als projectes en forma de subvenció total o parcial de les diferents tipologies: local, autonòmica, estatal , europea, etc.

Funcions

Haurà de realitzar:

 • El seguiment administratiu i financer dels projectes així com la seva justificació, garantint el compliment de les normatives per a cada cas específic.
 • Els pressupostos corresponents previs a lexecució dels projectes i les tasques administratives expresses inicials i posteriors a la sol· licitud dels projectes.
 • Tasques complementàries de comunicació, xarxes socials i màrqueting en projectes d’R+D+i.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

Cal titulació universitària, preferiblement economia o ADE, i nivell superior d’anglès i experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+i i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.

Es valorarà:

 • Experiència en la redacció de propostes per a projectes de R+D+i i qualsevol altre coneixement a l’àrea de Recerca, o coneixement de la norma UNE 166000, deduccions fiscals, i normativa tècnica tant nacional com europea de gestió, administració i justificació de projectes d’I +D+i.
 • Coneixement de les convocatòries d’ajudes per a l’R+D+i de les diferents administracions, locals, estatals i europees.

S'ofereix

Formació i pla de carrera subscrit a aquest lloc, excel·lents condicions de treball, alta remuneració + incentius dacord amb l’experiència aportada.