Treballa amb nosaltres

Envia’ns el teu CV | Ofertes obertes

Si vols formar part del nostre equip i vols continuar creixent

Envia'ns el teu CV

Volem seguir creixent, ens interessa el teu talent

Si ets un professional amb anys d’experiència o graduat recent, i t’interessa treballar en un entorn on es fomenta la creativitat i les idees innovadores, estarem encantats de conèixer-te.

Ens interessa

Ens interessen les persones, són el centre de la nostra organització. Busquem persones motivades per treballar bé, sabem què costa ser excel·lents i per això recompensem aquest esforç amb unpla d’incentius a mida.

Ens preocupa

Ens preocupa el benestar dels nostres empleats perquè l’ambient laboral puguin permeti treballar i desenvolupar la seva activitat en les millors condicions, per això estem compromesos amb les normatives d’igualtat i de bona conducta, afavorint un entorn corporatiu ideal entre els empleats.

Estem orientats

Estem orientats a models de treball dinàmics, sense oblidar la formació i els plans de carrera, potenciem i integrem nous processos tecnològics que ens permeten fer front als nous desafiaments.

Ofertes obertes

Compromesos amb la teva carrera professional

Envia'ns el teu currículum

Gestor de projectes amb doctorat

Definició del lloc

Gestió de projectes d’R+D+I, administrativa, organitzativa, de justificació i econòmica de programes públics i privats, amb ajudes implícites a projectes en forma de subvencions totals o parcials de diferents tipus: locals, autonòmics, estatals, europeus.

Funcions

Haurà de realitzar:
 • El seguiment administratiu i financer dels projectes i la seva justificació, vetllant pel compliment de la normativa per a cada cas concret.
 • Elaboració, desenvolupament, seguiment i execució dels programes, d’acord amb l’estratègia de gestió, el paquet d’actuacions i la normativa de cada projecte assignat.
 • Gestionar l’equip multifuncional per al compliment dels objectius assignats.
 • Elaborar els pressupostos corresponents amb caràcter previ a l’execució dels projectes i les tasques administratives inicials de forma expressa i posterior a la sol·licitud dels projectes.
 • Tasques de comunicació, redacció de continguts en xarxes socials per a la gestió dels projectes d’R+D+I assignats.
 • Gestió i organització d’esdeveniments, tallers, conferències, etc.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

 • Es requereix un títol universitari de grau i doctorat, preferentment en enginyeria o grau tècnic.
 • El nivell superior d’anglès (parlat i escrit) és imprescindible.
 • Experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+I i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.
 • Experiència demostrada en la col·laboració i/o redacció de propostes de projectes d’R+D+I.
 • Coneixement de la normativa tècnica nacional i europea per a la gestió, administració i justificació de projectes d’R+D.
 • Motivació i experiència en el sector energètic.
 • Voluntat de viatjar.

S'ofereix

Oferim, segons els requisits proporcionats pel candidat: Alta remuneració + incentius, excel·lents condicions laborals, prestacions socials, teletreball i possibilitat de pla de carrera a l’empresa.

Envia'ns el teu currículum

Cap de Projectes “Eficiència Energètica” d’R+D+i - SENIOR

Definició del lloc

Sènior manager de projectes d’R+D+i en eficiència energètica, gestió administrativa, organitzativa, justificativa i econòmica de programes públics i privats d’eficiència energètica, amb ajuts implícits als projectes en forma de subvenció total o parcial de les diferents modalitats: local, autonòmic, estatal, europeu.

Funcions

Haurà de realitzar:

 • El seguiment administratiu i financer dels projectes així com la seva justificació, garantint el compliment de la normativa per a cada cas concret.
 • Elaboració, desenvolupament, seguiment i execució de programes d’eficiència energètica, d’acord amb l’estratègia de gestió, el paquet d’actuació i la normativa de cada projecte assignat.
 • Gestionar l’equip multifuncional per assolir els objectius assignats.
 • Elaborar els pressupostos corresponents previs a l’execució dels projectes i les tasques administratives expresses inicials i posteriors a la sol·licitud dels projectes.
 • Tasques complementàries de comunicació, xarxes socials i màrqueting en projectes d’R+D+i.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

 • Es requereix titulació universitària, preferentment en economia o administració d’empreses, un nivell superior d’anglès i experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+i i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.
 • Experiència acreditada en la redacció de propostes de projectes d’R+D+i i qualsevol altre coneixement en Recerca, o coneixement de la norma UNE 166000, deduccions fiscals, i normativa tècnica tant nacional com europea per a la gestió, administració i justificació de projectes d’R+D.
 • Coneixement de les diferents convocatòries d’ajudes a R+D+i de les diferents administracions, local, estatal i europea.
 • Disponibilitat per viatjar.

Serà un actiu:

 • Motivació i experiència en el sector energètic.
 • Formació en Enginyeria Tècnica o Superior, Màster o Grau en Eficiència Energètica.

S'ofereix

Alta remuneració + incentius, excel·lents condicions laborals, beneficis socials, i possibilitat de desenvolupament a l’empresa.

Envia'ns el teu currículum

Gestor de projectes R+D+i

Definició del lloc

Gestor de projectes d’R+D+i, gestió administrativa, organitzativa, justificativa i econòmica de projectes de caràcter públic i també privat, amb ajuts implícits als projectes en forma de subvenció total o parcial de les diferents tipologies: local, autonòmica, estatal , europea, etc.

Funcions

Haurà de realitzar:

 • El seguiment administratiu i financer dels projectes així com la seva justificació, garantint el compliment de les normatives per a cada cas específic.
 • Els pressupostos corresponents previs a lexecució dels projectes i les tasques administratives expresses inicials i posteriors a la sol· licitud dels projectes.
 • Tasques complementàries de comunicació, xarxes socials i màrqueting en projectes d’R+D+i.
 • Relació i interacció amb els diferents socis, entitats i empreses dels projectes.

Requisits

Cal titulació universitària, preferiblement economia o ADE, i nivell superior d’anglès i experiència en el desenvolupament de projectes d’R+D+i i en la gestió d’ajudes públiques per a aquest tipus de projectes.

Es valorarà:

 • Experiència en la redacció de propostes per a projectes de R+D+i i qualsevol altre coneixement a l’àrea de Recerca, o coneixement de la norma UNE 166000, deduccions fiscals, i normativa tècnica tant nacional com europea de gestió, administració i justificació de projectes d’I +D+i.
 • Coneixement de les convocatòries d’ajudes per a l’R+D+i de les diferents administracions, locals, estatals i europees.

S'ofereix

Formació i pla de carrera subscrit a aquest lloc, excel·lents condicions de treball, alta remuneració + incentius dacord amb l’experiència aportada.