Circthread

Construint el fil digital per a la gestió de productes, recursos i serveis d'economia circular

CIRCTHREAD proporcionarà la informació necessària perquè els aparells elèctrics romanguin més temps al circuit econòmic. L’accés a informació crítica sobre cada dispositiu permet millorar la informació existent sobre l’aparell, ajudant així a prendre una decisió sobre reciclar, reutilitzar o reparar, promovent així avantatges econòmics i ambientals.

Sobre Circthread

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

El projecte CIRCTHREAD té com a objectiu proporcionar la informació que l’usuari necessita perquè els aparells elèctrics romanguin més temps al circuit econòmic. L’accés a informació crítica sobre cada dispositiu individual pot ajudar en aquest procés. L’objectiu del projecte és desbloquejar l’accés a les dades i millorar-les com a informació de decisió per als actors dins i fora del cicle de vida estès del producte. Per fer-ho, CircThread lliurarà una metodologia Circular Digital Thread, un marc per facilitar els intercanvis de flux d’informació al llarg de la cadena de cicle de vida estesa de Productes, Components, els seus Materials i Químics, i la Informació Circular, Ambiental, Social i Econòmica relacionada.

Objectius generals del projecte

Eines y mètodes

L’objectiu principal del projecte CircThread és desbloquejar l’accés a les dades ara en sitges i millorar-les com a informació de decisió per als actors dins i fora del cicle de vida estès del producte. Per fer-ho, CircThread lliurarà una metodologia Circular Digital Thread, un marc per facilitar els intercanvis de flux d’informació al llarg de la cadena de cicle de vida estesa de Productes, Components, els seus Materials i Químics, i la Informació Circular, Ambiental, Social i Econòmica relacionada. El nucli del projecte és crear enllaços de dades entre la cadena de productes, la cadena de valor, la cadena d’actius i les cadenes de cicle de vida basats en un catàleg d’informació de productes, i permetre l’intercanvi d’informació mitjançant contractes de dades regides per estàndards de gestió segurs i fiables.

Innovació

CircThread acostarà els beneficis d’una economia circular a la realitat mitjançant la implementació de set innovacions:

 • Crear una identitat digital dels seus electrodomèstics i vincular totes les parts al llarg del cicle de vida.
 • Permetre vincular informació del fabricant a la Identitat Digital del dispositiu.
 • Permetre que les empreses de reparació recuperin tantes peces com sigui possible dels electrodomèstics usats.
 • Capacitar els recol·lectors perquè decideixin què és el millor per als electrodomèstics usats: cicles de reutilització, remanufactura o reciclatge.
 • Realització d’un procés de planificació de millora continuada per a l’extensió de la vida útil dels electrodomèstics.
 • Facilitar el coneixement dels productes químics i les matèries primeres crítiques que es troben als electrodomèstics amb fins de reciclatge.
 • Capacitar els ciutadans perquè prenguin millors decisions de compra i ús per a la reparació i la vida útil.

Impacte

L’impacte esperat per al programa de treball és permetre una millor presa de decisions que acceleri la circularitat i les reduccions d’emissions de carboni, que inclouen:

 • Ampliació de la vida útil dels productes mitjançant una millor comprensió de les falles en ús i les necessitats de manteniment.
 • Una millor comprensió de la qualitat dels productes al final de la seva vida útil per a la recompra de peces de recanvi per recolzar el dret a la reparació.

Millora de l’avaluació de les rutes de circularitat per part de les empreses de gestió i reciclatge de residus mitjançant el lliurament de dades millorades de composició de productes.

 • Millora del seguiment de materials i productes químics de productes i components per a productes més segurs i identificació de cicles de matèries primeres crítiques.
 • Empoderament de decisions per part de ciutadans i organitzacions ciutadanes proporcionant accés directe a la informació de rendiment del producte.
Imatge representant les relacions entre persones, plataforma i electrodomèstics
Imatge representant les possibles opciones que allarguen la vida dels electrodomèstics
Compartir productes i estar atents a les necessitats dels demés també pot reduïr residus

CONTACTA amb nosaltres