Ecowise

HEALTHY HOMES - EHHS

A través del llançament de recomanacions en temps real i la integració d’intervencions automàtiques, la plataforma Ecowise Healthy Homes pretén ajudar els administradors d’instal·lacions i usuaris a gestionar els recursos de les instal·lacions aconseguint els nivells més alts de confort i eficiència energètica.

Sobre ECOWISE

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

EHHS és un sistema basat en el núvol, per a municipis i administradors d’instal·lacions, que proporciona optimització d’energia i permet monitoritzar les condicions ambientals interiors

EHHS aconsegueix un estalvi energètic del 28% i una reducció de les emissions de CO2 del 22% a edificis gràcies a la reducció del consum tèrmic i la monitorització de les condicions de salut a l’interior. La implementació d’EHHS a 1.250 edificis en 5 anys permetria assolir un estalvi inicial potencial de més de 50 milions d’euros per als usuaris i clients finals.

Objectius generals del projecte

Eines y mètodes

Els sistemes HVAC tradicionals són ineficients, amb un excés de consum denergia de fins a un 30% per llar. Els sistemes es basen en controls de punt d’ajust connectats a sistemes de HVAC centralitzats, ignorant les condicions dels espais, les necessitats personals i la demanda tèrmica a curt termini, creant costos innecessaris, emissions de gasos d’efecte hivernacle i condicions interiors no saludables. Els sistemes no aconsegueixen monitoritzar els estàndards de salut i seguretat i de qualitat ambiental interior, i no permeten la monitorització i la presa de decisions dels usuaris finals en relació amb la salut i el benestar amb les conseqüents repercussions al benestar.

La novetat d’EHHS és la integració de tecnologies desconnectades a un únic producte amb una relació qualitat-preu única en termes d’optimització de costos i avaluacions dels estàndards de salut en interiors. EHHS integra: 1) Connectivitat a través de l’arquitectura de ciutat intel·ligent FiWare per a xarxes IoT i sistemes de control d’edificis (ventilació); 2) Simulacions predictives d’Energy+ basades en models digitals BIM/3D; 3) Condicions climàtiques dinàmiques i dades docupació (Digital Twin); i 4) Microserveis al núvol per a escalabilitat i interoperabilitat.

EHHS és un sistema integrat de gestió d’edificis que ofereix:

  • Connectivitat a sistemes de control, xarxes IoT i dispositius HVAC;
  • Integració de maquinari i programari a través d’arquitectura al núvol utilitzant rèpliques digitals (bessons) d’edificis;
  • Monitorització contínua i informes de les condicions de salut a interiors;
  • Predicció, optimització i control dinàmics per estalviar energia/cost en funció de les necessitats dels ocupants;
  • Interfícies mòbils per a visualització i control;
  • Supervisió de la normativa de salut i seguretat de la UE.

Impacte

EHHS permetrà que les llars compleixin els estàndards europeus de salut i seguretat, evitarà auditories intrusives i permetrà la monitorització de les accions necessàries per brindar el benestar dels ocupants. Millorarà la qualitat de l’aire interior i donarà com a resultat una disminució del 5% dels casos de malalties respiratòries agreujades per la mala qualitat interior i un augment del 22% en la reducció de CO2. Això tindrà un gran impacte en la reducció de la mortalitat prematura per la mala qualitat de l’aire interior dels habitatges.

PROVIDING SUSTAINABLE FUTURES THROUGH DIGITAL SOLUTIONS

SEEKING SOLUTIONS AND STRATEGIES THAT MINIMISE URBAN AND INDUSTRIAL FOOTPRINTS WITH HOLISTIC LIFE CYCLE APPROACHES

CONTACTA amb nosaltres