HyCool

Fred Industrial mitjançant un Sistema Híbrid a partir d'escalfament solar

El Projecte HyCool cerca augmentar l’ús actual de Calor Solar en Processos Industrials. HyCool proposa l’acoblament d’un nou sistema de col·lectors solars tèrmics Fresnel (FCSP) combinat amb bombes de calor híbrides (HHP) especialment construïdes (sistemes combinats de compressió i adsorció) per a la producció d’Escalfament i Refrigeració Solar –SHC.

Sobre HyCool

Objectius generals del projecte

El projecte HyCool és un enfocament sistemàtic per a desenvolupar instal·lar components solars, tèrmics i elèctrics, operacionalment integrats amb un nivell de disponibilitat tècnica molt alt amb una immediata aplicació en la indústria.

Els conceptes d’energia solar híbrida es basen en la mateixa configuració bàsica: la combinació d’una solució de calor solar concentrat juntament amb una unitat de refrigeració híbrida basada en sistemes d’adsorció i mecànics que permeten reduir el consum d’energia elèctrica o fòssil fins a un 75%, una cosa bastant interessant en el sector industrial.

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

La Missió del Projecte HyCool és la d’augmentar l’ús actual de Calor Solar en Processos Industrials. Per a fer-lo, el projecte proposa l’acoblament d’un nou sistema de col·lectors solars tèrmics Fresnel (FCSP) amb bombes de calor híbrides (HHP) especialment construïdes (una combinació «dues en un» de bombes de calor basades en compressors i sistema d’adsorció) per a la producció de (Escalfament i Refrigeració Solar –SHC-) en un rang de temperatura més ampli i una gamma versàtil de configuracions operatives i de disseny per a incrementar la implementació potencial de la Calor Solar proposada en entorns industrials.

Per a aconseguir la missió de HyCool es proposen tres objectius generals:

  • Millorar la integració industrial dels actuals Sistemes d’Escalfament Solar;
  • Aconseguir una solució rendible a nivell de costos totals;
  • Generar confiança en la solució proposada en sectors clau de la indústria, fonamentalment l’Alimentària i la Química.

Ampliant el rang d’aplicació de la Calor l’energia produïda pot usar-se en aplicacions de refrigeració per sota de 10 °C i en calor de procés fins a aconseguir els 240 °C. Aquesta flexibilitat permet una millor integració en molts més sectors industrials.

L’impacte

L’impacte HyCool pretén demostrar que la calor solar pot convertir-se en una font d’energia de confiança per a processos industrials més ecològics i eficients des del punt de vista energètic. Això pot portar perspectives significatives per a l’acceptació per part del mercat d’aquesta font d’energia renovable i per a la descarbonització del sector industrial. En oferir reduir el consum d’energia en un 75% i augmentar l’eficiència energètica en un 25%, HyCool pretén duplicar les instal·lacions de refrigeració solar a tot el món, en 5 anys després de finalitzar el projecte.

Les innovacions

HyCool compta amb les següents:

  • Màquines híbrides d’adsorció-compressió altament eficients i flexibles
  • Refrigeració solar alimentada per col·lectors solars tèrmics de Fresnel
  • Emmagatzematge de material de canvi de fase de polímer
  • Bessons digitals basats en BIM per a monitorar els sistemes i facilitar la capacitació de personal en temps real

El projecte es demostra en dues plantes pilots a Catalunya, amb aplicacions en la indústria alimentària i química.

Camp solar i sala tècnica dels equips Ecotherm al pilot de Givaudan a Sant Celoni - Espanya
Sala tècnica amb els equips de refredament híbrid de Fahrenheit al pilot de Givaudan a Sant Celoni - Espanya
Sala tècnica amb les refredadores híbrides al pilot de Bo de Debò a Sant Vicenç de Castellet, Catalunya - Espanya

CONTACTA amb nosaltres