React

Energia renovable per a comunitats insulars autosostenibles

REACT promou la independència energètica a través de la generació i emmagatzematge d’energia renovable, una plataforma de resposta a la demanda i la participació dels usuaris en una comunitat energètica local. Les energies renovables i els actius demmagatzematge permeten una xarxa intel·ligent integrada que portarà beneficis econòmics i ambientals.

Sobre React

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

REACT és un projecte de recerca de 4 anys finançat pel Programa Horitzó 2020 de la UE. L’objectiu és aconseguir la independència energètica de l’illa a través de la generació i l’emmagatzematge d’energia renovable, una plataforma de resposta a la demanda i la promoció de la participació dels usuaris a una comunitat energètica local. REACT desenvolupa un model tècnic i comercial per demostrar que aquestes tecnologies poden generar beneficis econòmics, contribuir a la descarbonització dels sistemes energètics locals, reduir les emissions de GEH i millorar la qualitat de l’aire ambiental. Les fonts d’energia renovable i els actius demmagatzematge amb una plataforma de TIC permeten una xarxa intel·ligent integrada que portarà beneficis econòmics i ambientals a les comunitats a partir de la gestió de l’energia.

Objectius generals del projecte

Eines y mètodes

REACT és un projecte de recerca de 4 anys finançat pel Programa Horitzó 2020 de la UE. L’objectiu és aconseguir la independència energètica de l’illa a través de la generació i l’emmagatzematge d’energia renovable, una plataforma de resposta a la demanda i la promoció de la participació dels usuaris a una comunitat energètica local. REACT vol ajudar les comunitats insulars a aconseguir la independència energètica mitjançant el desenvolupament d’un model tècnic i comercial per demostrar que el desplegament a gran escala de fonts d’energia renovable (RES) i actius d’emmagatzematge juntament amb una plataforma de TIC per permetre una xarxa intel·ligent integrada i digitalitzada pot portar beneficis econòmics i beneficis ambientals per a les comunitats energètiques locals.

Tecnologia

La plataforma desenvolupada al projecte consistirà en una Smart Grid integrada i digitalitzada. Una solució TIC basada en el núvol que integra tecnologies de generació distribuïda dʻalta flexibilitat, resposta a la demanda i emmagatzematge dʻenergia per brindar una autonomia energètica potencial del 100 %. REACT integrarà els coneixements adquirits en activitats de R+D anteriors amb tecnologies disponibles al mercat per formar una solució viable que reduirà les emissions de GEH, s’adaptarà a les necessitats energètiques i es replicarà fàcilment a tota la comunitat insular de la UE.

La integració de tecnologia és una part essencial del projecte. La plataforma basada en el núvol de REACT permetrà una fàcil integració amb RES/infraestructures basades en emmagatzematge utilitzant una estratègia holística de planificació, control i monitoratge que maximitza l’explotació de RES. Es realitzaran proves de laboratori de maquinari al cicle (HiL) per provar i avaluar en condicions properes a les de la vida real abans del desplegament real. Un algorisme integrador d’optimització d’energia que combina l’optimització en temps real tant del subministrament d’energia multiportadora com de la demanda de la infraestructura energètica objectiu a nivell de llar, edifici o districte.

REACT involucrarà els residents de l´illa en activitats de reducció de la demanda i canvi d´horari que augmentaran la seva consciència i els permetran convertir-se en una part activa de l´estratègia cooperativa.

Beneficis

Per als operadors de xarxa i proveïdors d’energia:

 • Seguretat energètica millorada
 • Costos de manteniment reduïts
 • Menors pèrdues de distribució
 • Compra d’energia a preus més baixos a un mercat majorista
 • Un perfil de demanda suavitzat

Per als consumidors finals i comunitats insulars:

 • Reducció dels preus de l’energia
 • Participació en comunitats cooperatives
 • Subministrament d’energia més fiable i segur

Impacte

 • 100% d’autonomia d’energia potencial
 • Reducció potencial del 60% de les emissions de GEH i els costos d’energia
 • 10% d’estalvi d’energia
 • Una estratègia cooperativa de gestió de l’energia.
Imatge de les instal·lacions de panells solars a l'Illa de La Graciosa.
Imatge d'operaris del projecte preparant la instal·lació d'equips.
Imatge representant l'aplicació mòbil REACT controlant-ne el consum i la generació d'energia.

CONTACTA amb nosaltres