Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Taller CircThread sobre barreres d’economia circular organitzat pel soci UNI

El passat 28 d’abril es va celebrar el taller “Barreres a l’economia circular” en línia organitzat per UNI, organisme italià de normalització.

El taller forma part del projecte CircThread (Building the Digital Thread for Circular Economy Product, Resource &Service Management).

Una vintena de persones van participar en el taller. Particulars d’universitats, organitzacions de normalització, SME (desenvolupadors de components d’electrodomèstics), empreses multinacionals (OEM), start-ups, associacions de lobbying (productors italians d’electrodomèstics a nivell nacional i local), associacions de consumidors i un consorci electrònic de gestió de residus.

El taller va començar amb una breu introducció al projecte CircThread i la seva intenció de crear una plataforma que comparteixi informació al llarg del cicle de vida dels electrodomèstics per millorar la possibilitat de reutilitzar matèries primeres abans que es converteixin en residus, i quan ja no siguin recuperables, per ajudar els consumidors a prendre decisions més informades.

Per iniciar el projecte, ha estat fonamental analitzar les barreres existents a l’intercanvi d’informació mitjançant l’anàlisi de la literatura científica existent.

L’objectiu del taller va ser debatre els resultats de 2 enquestes realitzades per UNI, sobre:

Enquesta 1

Les barreres de la literatura emergent estudiada, amb un enfocament en l’intercanvi d’informació i el paper potencial de l’estandardització, involucrant les parts interessades procedents de diferents orígens (indústries consumidores i organismes de recerca i universitaris).

L’objectiu de l’enquesta era identificar les barreres del projecte més rellevants i com l’estandardització podria ajudar a superar-les.

Enquesta 2

La informació que els consumidors consideren útil tenir sobre els electrodomèstics que utilitzen, per iniciar concretament una economia circular en aquest sector.

L’objectiu era identificar la informació més rellevant (útil per tenir sobre electrodomèstics), per iniciar concretament una economia circular en aquest sector.

Taula rodona

L’última part del taller va ser una taula rodona, un diàleg obert durant el qual cadascun dels participants va ser lliure de donar el seu punt de vista/solució sobre els temes tractats fins ara: fibra digital i solucions; la fi dels residus i les qüestions legals; reparabilitat i xarxa per treballar conjuntament

Entre tots els aspectes tractats, va sorgir l’accessibilitat dels productes TIC per a persones amb discapacitat.

Les persones amb discapacitat poden tenir problemes a causa de la manca d’accessibilitat de la informació i aquest tema també s’està expandint al sector dels electrodomèstics. Alguns participants van suggerir incloure (entre la informació rellevant a compartir) quines són les característiques d’accessibilitat dels productes considerats. Així mateix, els documents s’han d’aportar en un format accessible per a la categoria d’usuaris amb discapacitat. Es va assenyalar la manca de normes sobre com fer accessible aquesta informació sobre aquests productes.

La importància de treballar junts també va ser un tema tractat. Es va emfatitzar que hi ha una manca de comunicació entre la indústria, la investigació i la regulació. Una major comunicació entre recerca, estandardització i indústria facilitaria la implementació del concepte d’economia circular. No és fàcil aplicar sempre els resultats de la recerca a les indústries. L’estandardització té un paper predominant en l’economia circular i aquests aspectes reguladors sovint són desconeguts en el sector de la recerca. Els investigadors han d’imaginar com podria ser un bon disseny (per exemple, mètodes de disseny per optimitzar el desmuntatge), però quan es tracta de tractar amb les indústries, podria haver-hi restriccions reguladores que facin impossible la implementació de les solucions.

Una implementació efectiva de l’economia circular en el sector dels electrodomèstics necessita les aportacions de tots els grups d’interès del mercat. Circthread intentarà interioritzar els feedback del mercat: en aquest sentit intentarà afrontar (sempre que sigui possible) els problemes sorgits i assegurar el lliurament d’una plataforma digital útil per a tots els actors del mercat.

CONTACTE

press@comet.technology