Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

GEOFIT participarà en el GeoTHERM EXPO &CONGRESS celebrat els dies 2 i 3 de juny de 2022 a Offenburg, Alemanya

Geofit Project (Desplegament de nous sistemes, tecnologies i eines GEOTèrmiques per a la retroFITting d’edificis energèticament eficients) participarà en la GeoTHERM Expo &Congress2022.

Aquest esdeveniment, que es celebrarà els dies 2i 3de juny de 2022 a Offenburg (Alemanya), és la fira geotèrmica més gran d’Europa amb congressos centrats en l’evolució actual de la indústria i la creació d’una plataforma dedicada exclusivament al tema de l’energia geotèrmica. A la fira in situ, s’espera una mitjana de 3.600 visitants comercials i 200 expositors de més de 40 nacions.

Una de les claus per tenir edificis més eficients energèticament és poder adaptar els seus sistemes de refrigeració i calefacció a sistemes que utilitzen les energies renovables com a principal subministrament energètic. L’energia geotèrmica superficial o poc profunda destaca per la seva gran capacitat d’oferir un important estalvi energètic i reducció de gasos d’efecte hivernacle, emergint com una de les opcions amb major potencial d’implantació en la rehabilitació energètica dels edificis existents. Les principals associacions europees del sector, com la Plataforma Tecnològica Europea de Construcció, Medi Ambient Construït i Edificis d’Eficiència Energètica (https://www.ectp.org/) i la Plataforma Europea de Tecnologia i Innovació en Calefacció Renovable i Refrigeració (HTTPS://WWW.RHC-PLATFORM.ORG/) promouen el seu desplegament per desenvolupar i explotar el potencial geotèrmic d’Europa.

GEOFIT és un projecte d’innovació finançat per la UE amb l’objectiu de desenvolupar i desplegar sistemes geotèrmics millorats (EGS) rendibles en la rehabilitació d’edificis energèticament eficients, centrats en l’eliminació de barreres per al desplegament d’aquesta energia renovable en els sistemes de refrigeració i calefacció dels edificis existents, contribuint a assolir els objectius europeus de reducció d’emissions de carboni, consum d’energia i eficiència energètica. El projecte es va iniciar al maig de 2018, compta amb 24 socis a nivell europeu i un pressupost de gairebé 10 milions d’euros.

En el quart any del projecte, Comet Global Innovation, líder de Comunicació i Difusió del projecte, juntament amb el coordinador R2M Solution, volen mostrar el progrés de GEOFIT al GeoTHERM. GEOFIT, a més de comptar amb un estand dedicat a les tecnologies desenvolupades, també comptarà amb la participació dels socis GROENHOLLANDi AITper presentar els resultats del projecte juntament amb les noves configuracions d’intercanviadors de calor terrestres per a energia geotèrmica poc profunda i les innovadores bombes de calor d’origen terrestre A més, també es presentaran les experiències de les demostracions realitzades a Sant Cugat (Espanya), Perusa (Itàlia), Bordeus (França) i Aran (Irlanda).

Energia geotèrmica poc profunda – GEOFIT (Sistemes geotèrmics fàcils d’instal·lar, econòmics i millorats per a la renovació d’edificis energèticament eficients) – Abstract

CONTACTE

press@comet.technology