Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Els pilots espanyols: un living lab per provar les eines BIM4Ren, monitoritzar el procés de renovació i involucrar els grups d’interès

Dos casos d’estudi a Espanya s’han utilitzat com a Living Labs per demostrar els resultats del projecte BIM4Ren en el procés de rehabilitació real d’edificis residencials que persegueixen diferents finalitats. Totes han estat rehabilitades energèticament del 2019 al 2022 per l’empresa contractista especialitzada en rehabilitació i membre del consorci BIM4ren, grup Kursaal.

Els 2 casos d’ús seleccionats com a pilots per al projecte BIM4Ren a Espanya són:

  • • Cas pilot 1: Serapio Mujika 18 (Donostia- Sant Sebastià) que ha estat referenciat pel que fa al rendiment del procés amb l’edifici similar situat a Bertsolari Txirrita, utilitzat com a línia de base sense eines BIM.
  • • Cas pilot 2: Gaztainondo 1-3-5 (Irun), que té com a finalitat principal l’avaluació de l’eficiència energètica abans i després de la renovació a través de diferents eines desenvolupades dins del projecte.

Serapio Mujika 18 (Donosti/San Sebastián)

L’edifici situat a Serapio Mujika 18, és un edifici residencial de diferents plantes tipus torre, construït el 1967. Consta de 15 plantes amb quatre habitatges per planta, una planta baixa, amb un habitatge i local comercial i una planta semisoterrani ocupada per diversos locals comercials. La façana requereix una intervenció urgent a causa de la degradació estructural dels balcons en voladís i el seu feble rendiment tèrmic a causa de la manca d’aïllament.

L’edifici es va reformar energèticament entre el 2020 i el 2022. Els treballs han consistit en la remodelació de façana amb sistema de façana ventilada ceràmica i tèrmica exterior (ETICs) a les façanes on s’ubiquen balcons, façanes de planta baixa i façanes de pati, així com l’addició d’aïllament sota la coberta. A més, es van realitzar altres treballs funcionals com la millora de la instal·lació, la restauració de superfícies malmeses i la impermeabilització de balcons.

La metodologia BIM es va implementar en diferents fases del procés mitjançant l’ús d’eines i tecnologies basades en BIM, és a dir dir Escàner 3D en Adquisició de Dades,, REVIT per a Disseny i ZUTEC per a la fase de construcció. Els resultats pel que fa al rendiment del procés es compararen amb els aconseguits en la línia de base, un edifici situat a Bertsolari Txirrita 38 amb geometria y tipologia de rehabilitació similar però sense l’ús d’eines BIM en el procés. La metodologia KPI4Ren desenvolupada en el projecte s’està aplicant amb l’objectiu d’avaluar la millora del procés de renovació digital mitjançant KPIS en comparació amb el procés tradicional. A més, el pilot ha estat el laboratori de proves i formació de les eines desenvolupades en el projecte més relacionades amb l’optimització del procés constructiu com ZUTEC i CAIA per a la gestió de tasques.

Gaztainondo 1-3-5 (Irun)

L’edifici situat a Gaztainondo n1-3-5; Irun és un edifici residencial de diversos pisos que es va construir aproximadament el 1975. Es tracta d’un edifici de vuit plantes amb quatre habitatges per planta i entrades. A més, les plantes baixes (soterrani i planta baixa) de l’edifici es destinen a locals comercials. També disposa d’un pis sota coberta per a la maquinària d’ascensors i trasters. La manca d’aïllament a les façanes i els múltiples ponts tèrmics ha provocat humitats que provoquen condensació a l’interior dels habitatges. La manca d’impermeabilització als balcons ha provocat humitats de filtració i esquerdes a causa de l’oxidació dels reforços. També hi ha hagut despreniments del maó acabat i la fusteria es troba en mal estat.

Les obres de renovació han consistit en la rehabilitació energètica de façanes amb aïllament tèrmic exterior (ETIC) i substitució de finestres així com altres treballs funcionals com la millora de la instal·lació, restauració de superfícies danyades i impermeabilització de balcons.

El pilot ha servit també per provar els desenvolupaments de BIM4ren. L’objectiu del projecte és la millora del rendiment energètic i les eines utilitzades estaven orientades a la simulació energètica, des de l’adquisició de dades (internes i externes), el càlcul energètic i fins al monitoratge de les condicions reals. Eines com GIS2IFC, Plans2BIM, PIECE i AR2Built s’han aplicat per a l’adquisició de geometria off-site, DAGABOT per a l’avaluació de danys,, mentre que eines BIM4Ren com 3Btool, BASe+ i Feedback Bot eina s’han utilitzat i provat per a la simulació energètica.. L’objectiu principal és referenciar els resultats dels diferents models de simulació i esbrinar el més adequat en termes de precisió, eficiència de costos, amabilitat i rapidesa segons cada cas d’ús.

En els propers mesos es provarà en els pilots la plataforma OSAP que encara està en desenvolupament demostrant que les eines poden funcionar per separat o integrades en una plataforma que pot guiar a l’usuari en tot el procés de renovació a través de l’ecosistema d’eines Bim4ren.

Com a conclusió, en els pilots espanyols s’han provat les eines BIM4Ren seleccionades proporcionant feedback continu als desenvolupadors per tal d’adaptar les eines a les necessitats de l’usuari. Al mateix temps, l’ús i formació sobre les eines BIM4ren ha permès als actors implicats en el projecte apropar-se a la metodologia BIM en renovació i els ha compromès amb la filosofia BIM4Ren. És a dir, els pilots s’han utilitzat com a Laboratoris Vius per a la prova, la formació, l’aprenentatge, la discussió i la col·laboració, que és, al cap i a la fi, el que persegueix la metodologia BIM.

CONTACTE

press@comet.technology