Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

GRUP OTUA: RECICLATGE DE METALLS AMB VALOR AFEGIT

45 anys d’experiència i una gran capacitat de producció fan que Otua Group sigui una de les empreses líders en reciclatge de metalls a Europa, subministrant matèries primeres d’alta qualitat i preparades per ser reutilitzades.

El Grup Otua està format per vuit empreses dedicades al Reciclatge, la Distribució i la Investigació, i la seva força es basa en la capacitat productiva i les sinergies que es generen entre elles, la qual cosa permet oferir un servei personalitzat i integral. En concret, el Grup Otua està format per:

  • Deydesa, dedicada al reciclatge de fraccions de fragmentació de vehicles al final de vida útil (ELV), metalls petits i complexos, classificació de rebuigs en siderúrgiques i separació neta de metalls. Compta amb 40.000 m2 d’instal·lacions, amb sistemes d’alta precisió que permeten detectar i separar les fraccions metàl·liques presents en els residus.
  • Zabor està especialitzada en el reciclatge de cables i components elèctrics i electrònics amb contingut de coure i alumini. En els seus 9.300 m2 d’instal·lacions, compta amb línies de trituració i separació d’última generació, per detectar i separar les partícules metàl·liques més petites, valorant al màxim el producte.
  • El Grup Otua també compta amb un abocador de materials no perillosos com a dipòsit, amb una capacitat de 3,9 milions de m3 i una superfície operativa de 14 ha. Tots els materials emmagatzemats estan classificats com a no perillosos i són d’origen industrial, generats en la seva major part per les nostres pròpies tasques de reciclatge dins del Grup Otua.
  • REFIAL és una refineria d’alumini dedicada al subministrament d’alumini procedent de la fosa secundària. Les seves instal·lacions tècniques estan equipades amb l’última tecnologia, que permet donar solucions a una àmplia gamma de residus que contenen alumini.
  • RESAL està especialitzada en la recuperació d’escòries salades generades en el procés de reciclatge de l’alumini. L’escòria salada es recupera i es recicla íntegrament a les nostres instal·lacions d’avantguarda, i cada component s’envia per tal que es pugui utilitzar per crear nous productes i processos.
  • Aceros Urola està especialitzada en la distribució i tall d’acers especials i barres perforades. Amb 18.000m2 d’instal·lacions, compta amb un ampli i permanent estoc orientat a atendre la demanda dels nostres clients amb la màxima agilitat.
  • La Fundació INATEC és una fundació sense ànim de lucre, especialitzada en projectes de recerca en matèria mediambiental. Des de l’any 2004, INATEC centralitza l’activitat innovadora de les empreses del Grup Otua. En concret, en els projectes de recerca col·labora amb més de 23 empreses d’àmbit estatal i centres tecnològics a nivell nacional, i amb més de 80 empreses a Europa.
  • REYDESA es dedica a la recuperació de metalls fèrrics i no fèrrics, especialitzada en la recuperació de coure. Amb nombroses instal·lacions de procés complementàries, amb els equips de producció més avançats tecnològicament, que cobreixen més de 70.000 m2, ofereixen una àmplia versatilitat a l’hora de reciclar residus sòlids complexos. Autoritzat per a descontaminar i processar residus de múltiples fonts (ELV i Residus d’aparells elèctrics i electrònics). La seva darrera iniciativa industrial és una nova planta de 30.000 m2 instal·lada per a la separació de metalls mitjançant tecnologia de raigs X, en la qual s’han invertit més de 25 milions d’euros en equipament i instal·lació.
Última iniciativa industrial de REYDESA Recycling: separació de metalls mitjançant tecnologia de raigs X

El Grup Otua compta amb més de 300 treballadors, participa en més de 47 projectes de recerca, amb més de 150 milions d’euros invertits en maquinària i instal·lació d’última generació, amb més de 250.000 m2 d’instal·lacions industrials destinades al reciclatge de metalls fèrrics i no fèrrics, tractant més de 500.000 t de residus cada any. La gestió de les empreses del Grup es basa en els models ISO 9001 i ISO 14001 assegurant garanties i qualitat de servei, alhora que respecta el medi ambient.

Amb la innovació com a motor principal, Otua Group aspira a desenvolupar productes i serveis innovadors que li permetin tenir un impacte 0-material. D’aquesta manera, està enfocat a liderar un projecte industrial sòlid que contribueixi a la cura del medi ambient, orientat al creixement, sent la millora contínua la nostra principal eina.

Per aquest motiu, REYDESA RECYCLING, amb el suport de la Fundació INATEC, participa en el projecte CIRCTHREAD, per tal d’aportar als recicladors el punt de vista i una visió global de la situació real del reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics. En particular, CIRCTHREAD facilitarà el mercat de matèries primeres secundàries, tancant cicles de materials i reduint la generació de residus, la contaminació ambiental i les emissions d’efecte hivernacle. Això conduirà a un ús efectiu dels recursos tant primaris com secundaris a Europa, reforçant la independència dels recursos geopolítics. Amb el suport d’introduir coneixements sobre matèries primeres secundàries al Sistema d’informació de matèries primeres de la UE (RMIS), proporcionarà una millor visió de la composició material dels productes i la quantitat de matèries primeres secundàries en circulació, augmentant la circularitat dels fluxos de materials rellevants. En general, el projecte CIRCTHREAD facilitarà saber quines substàncies químiques i matèries primeres crítiques hi ha en els aparells amb finalitats de reciclatge.

Més informació sobre Otua Group: https://www.youtube.com/watch?v=FIxBglAxzmU

CONTACTE

press@comet.technology