Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Assemblea General de NEON a Belgrad, Sèrbia

Els passats 19 i 20 de setembre es va celebrar l’Assemblea General del NEON a Belgrad a la seu de l’Institut Mihailo Pupin. Aquesta va ser la segona reunió presencial després de l’inici a Madrid, i va ser molt inspirador conèixer i discutir els paquets de treball i el progrés del projecte amb l’equip..

Per a l’equip de NEONs, va ser una experiència molt emocionant visitar les instal·lacions del MPI. Valentina Janev i Nikola Tomasevic van guiar els socis del consorci al laboratori IMP Idvorski per provar la compatibilitat electromagnètica d’alguns productes electrònics.

Dins el laboratori IMP SCADA, el consorci Partners va veure el procés d’implantació i desplegament dels productes i serveis IMP en el sector energètic.

The news about this General Assembly has been also published in the Institute Mihailo Pupin website: The NEON General Assembly Meeting at the Institute Mihajlo Pupin – Institute Mihajlo Pupin

La revisió dels paquets de treball dels projectes i el seu progrés va permetre fer el seguiment i previsió del pla de treball i els propers passos a nivell tècnic i administratiu.

En el paquet de treball 1, Lilia Corbeau d’Engie ens va mostrar la feina feta en la cocreació de serveis energètics integrats, que ha servit de base per continuar el projecte.

En el paquet de treball 2, liderat per SIF, Alessandro Asmundo, va presentar el progrés en els aspectes contractuals i financers de la integració entre serveis.

En el paquet de treball 3, liderat per l’Institut Mihailo Pupin, Kiriaki Psara (FOSS), Laura Zabala (R2M), Marko Batik, Baptiste Schubnel (CSEM) i Valentina Janev van explicar la feina feta i el pla d’acció per als propers mesos sobre les plataformes TIC per a l’operació eficient dels edificis i la dotació de flexibilitat de Demand Response.

Gridabiliy, el partner líder del paquet de treball 4, representat per Miquel de la Mano, va descriure el pla d’acció sobre la metodologia innovadora de mesura i verificació i els mecanismes de remuneració del servei que s’han d’implementar en els pilots.

Des d’Albedo, Michel Meunier va presentar tot l’esforç que caldrà pel que fa a l’avaluació d’impacte del NEON i consideracions ètiques en els pilots.

En el paquet de treball 6, liderat per Comet Global Innovation, Cintia Escandell va explicar les accions realitzades en comunicació i la importància que tots els socis col·laborin per fer visible el projecte, i també va suggerir i debatre amb els socis, les possibles accions per fer comunicació més eficaç amb els agents externs.

Finalment, Samuel Hoefman va presentar el projecte des del punt de vista de la gestió, les actuacions a dur a terme, les actualitzacions en els resultats del projecte, les primeres conclusions de resultats preliminars del projecte i els treballs administratius a realitzar per tal de comunicar les activitats del primer any a la Comissió Europea.

Equip del projecte NEON durant la reunió de l’Assemblea General.

Sens dubte, dos dies de treball intens, però l’esforç ha valgut la pena. El projecte continua avançant amb molta il·lusió per part dels socis.

CONTACTE

press@comet.technology