Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Acte de presentació del projecte CARE-IMD al sector empresarial dels ascensors

El projecte CARE-IMD millorarà la indústria d’instal·lació i manteniment d’ascensors i infraestructures elevadores gràcies a les noves tecnologies en vehicles aeris no tripulats (UAVs – Unmanned Aerial Vehicle), bessons digitals i intel·ligència artificial.

CARE-IMD és un projecte finançat pel Ministeri d’Innovació i Ciència d’Espanya que reuneix Hovering Solutions, empresa especialitzada en UAVs operant en condicions extremes, el Computing and Artificial Intelligence Laboratory de la Universitat Camilo José Cela i Comet Global Innovation, consultora experta en usabilitat i estratègia de mercat, amb la missió de garantir la millor interacció i acceptació social possible del producte que s’espera obtenir després de la fase de recerca i desenvolupament.

La quotidianitat de lús freqüent dels ascensors incrementa exponencialment la importància daquestes infraestructures i el seu impacte en el medi ambient. Els ascensors constitueixen un element diari imprescindible al nostre entorn urbà, situant Espanya, amb més d’1 milió d’instal·lacions residencials, com a primer país del món en nombre d’instal·lacions en proporció a la població. A aquesta xifra d’ascensors d’ús residencial cal sumar-hi les infraestructures elevadores, elements indispensables als recintes industrials o les terminals de transport.

Aquestes instal·lacions es troben en funcionament continu i el seu manteniment ha de ser rigorós. Una instal·lació en mal estat pot constituir un cost elevat per limitar o aturar la producció o fins i tot per causar un accident fatal que comporti pèrdues humanes. Per això, les millores en aquest àmbit poden suposar un avenç important alineat amb els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

CARE-IMD persegueix la millora del manteniment i la instal·lació d’infraestructures elevadores, fent-se valdre de robots voladors que podran navegar per l’interior dels buits pels quals discorren els ascensors de manera autònoma. Aquests robots podran ajudar els tècnics de manteniment a detectar problemes a la infraestructura elevadora, bé sigui per al seu manteniment o per realitzar una nova instal·lació.

Entre altres funcionalitats, els UAVs col·laboraran en la creació d’un bessó digital de la instal·lació, que utilitzaran de manera simbiòtica per millorar-ne la navegació i la detecció de possibles problemes.

Comet Global Innovation s’ocuparà, durant tot el desenvolupament del producte, de dur a terme múltiples experiments a l’àmbit de la interacció persona-robot, interacció persona-computador, usabilitat i experiència d’usuari (UX) que permetran obtenir la màxima qualitat del producte final. La filosofia de Disseny Centrat a l’Usuari estarà present a totes les etapes del projecte per aconseguir que el producte resulti el més útil, eficaç i eficient possible per als seus usuaris finals.

L’acte de presentació de CARE-IMD se celebrarà el proper 17 de maig, i comptarà amb la presència de la direcció de la Federació Empresarial Espanyola d’Ascensors i d’un destacat elenc d’empreses associades i del sector que seran convidades a participar directament dels progressos del projecte com a usuàries finals dels resultats del projecte de R+D+i.

La jornada tindrà lloc a les instal·lacions de Hovering Solutions, empresa coordinadora del projecte i oferirà una demostració de les capacitats actuals dels seus UAVs a les instal·lacions de proves de l’empresa, orientada a l’anàlisi del context actual i la captura de requisits, seguint els principis de Disseny Centrat a l’Usuari, sota els quals es desenvolupa el projecte CARE-IMD.

Més informació sobre el projecte: https://care-imd.eu/

CONTACTE

press@comet.technology