Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Tecnologies Power-to-X: una alternativa d’emmagatzematge d’energia més enllà de les bateries

Davant dels detractors de les tecnologies d’energies renovables per la seva intermitència, hi ha alternatives a les bateries que permeten emmagatzemar l’energia renovable excedent durant períodes de temps mitjà/llargs: Power-to-X (abreujat com PtX, P2X o PtG i PtL, amb G o L de productes gasosos o líquids).

Les tecnologies P2X es basen en la conversió d’energia (electricitat) en gas o combustibles líquids que es poden reconvertir encara més en energia. Això permet desacoblar la generació/ús d’energia i el subministrament d’energia a sectors que no es poden electrificar fàcilment (o depenen de bateries) com el transport pesat i els avions.

L’hidrogen és l’exemple paradigmàtic d’aquests enfocaments. Encara que actualment la major part de l’hidrogen es genera industrialment a partir de gas natural, el procés d’electròlisi de l’aigua per obtenir hidrogen és un clar exemple de tecnologia PtG. Per descomptat, només si ens assegurem que l’energia elèctrica prové de renovables, pot ser sostenible.

Més enllà d’utilitzar aigua per produir hidrogen, també podem utilitzar CO2 (en combinació amb aigua, hidrogen o nitrogen) per obtenir altres productes potencials: des d’amoníac fins a combustibles sintètics d’aviació, passant pel metanol o altres.

Depenent de la font, ja que aquest CO2 és un gas d’efecte hivernacle important, tenim el potencial d’aconseguir zero emissions netes! De fet, si poguéssim capturar i utilitzar les emissions equivalents de CO2 de l’1% superric, estimades en una mitjana de 3 milions de tones CO2eq per any, podríem assolir gairebé el 2% de la producció anual mundial de metanol. . I no només es poden produir combustibles sinó també productes químics importants. L’etilè, un compost important en la indústria química utilitzat com a precursor plàstic, es pot obtenir mitjançant P2X amb emissions significativament menors al procés industrial actual. Vol dir que amb només les emissions de CO2 equivalents de Taylor Swift el 2022, podríem generar > 2,5 tones d’etilè, així que imagineu-vos el potencial!

L’Institut de Recerca Energètica de Catalunya en col·laboració amb la Universitat d’Edimburg estan desenvolupant una unitat electroquímica capaç de convertir de manera eficient el CO2 procedent d’una unitat de captació directa d’aire en etilè. Aquesta unitat es pot alimentar amb electricitat renovable o utilitzar directament l’energia solar mitjançant l’acoblament amb un col·lector solar d’espectre complet dissenyat per la Universitat de Lleida.

Escrit per l’IREC

CONTACTE

press@comet.technology