Geofit

Sistemes de Geotèrmia Intel·ligents

Geofit millora els sistemes de geotèrmia per a la rehabilitació energètica d’edificis existents. Desenvolupem una metodologia que permet que la instal·lació resulti rendible, fàcil d’instal·lar i capaç de proporcionar calefacció eficient a baixa temperatura i refrigeració a alta temperatura mitjançant l’ús de les eines i mètodes més avançats i innovadors.

Sobre Geofit

Objectius generals del projecte

El projecte d’innovació Geofit té com a objectiu desenvolupar un enfocament holístic i nou per a la rehabilitació geotèrmica, que sigui rendible, fàcil d’instal·lar i que sigui capaç de proporcionar calefacció eficient a baixa temperatura i refrigeració a alta temperatura mitjançant l’ús de les eines i mètodes més avançats i innovadors.

Geofit en conjunt ofereix molts avantatges significatius que porten els sistemes geotèrmics al següent nivell, oferint grans estalvis energètics, permetent la integració de la calefacció i refrigeració en un sol sistema d’alta eficiència energètica que utilitza energia ambiental gratuïta de llarga durada i amb baix cost de manteniment.

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

Eines y mètodes

Desenvolupar un paquet d’eines per a la gestió de projectes de rehabilitació geotèrmica a diferents àrees:

  • Marc de gestió i treballs de rehabilitació integrat
  • Eines TIC per a l’anàlisi del terreny i monitorització
  • Metodologia BIM per a la rehabilitació energètica basada en la geotèrmia

Tecnologies

Desenvolupar components tecnològics i tècniques per a sistemes de geotèrmia millorats de fàcil instal·lació i de baix cost:

  • Tecnologies de perforació millorades i innovadores
  • Ús d’intercanviadors de calor superficials nous
  • Sistemes amb bombes de calor híbrides
  • Sistemes de calefacció i refrigeració innovadors

Resposta de la demanda i gestió energètica

Permetre l’ús dels sistemes de geotèrmia millorats en la rehabilitació energètica d’edificis desbloquejant els serveis de flexibilitat mitjançant la implementació de sistemes de control TIC i sistemes de gestió energètica de l’edifici.

Demostració

Demostrar els sistemes de geotèrmia millorats, tecnologies i eines, i implementar un sistema de gestió integrada a les obres de rehabilitació geotèrmica que es duen a terme en 5 edificis ubicats a 4 zones climàtiques amb usos diversos i escenaris diferents.

  • Rehabilitació urbana
  • Rehabilitació amb perforació en roca
  • Rehabilitació d’un edifici històric a zona sísmica

Escalabilitat i replicabilitat

Utilitzar les activitats del projecte com a vehicle per aconseguir la màxima acceptació un cop finalitzat el projecte de tots els coneixements adquirits i maximitzar-ne l’impacte entre tots els actors partícips en la rehabilitació energètica, des de contractistes, fins a professionals de la construcció i el públic general.

Sistema de degoteig a les primeres dues rases del pilot italià per evaluar diferents condicions de contorn
Equip de perforació vertical durant la perforació del primer pou al pilot de Sant Cugat
Intercanviadors de calor Slinky i monitorització mitjançant cable de fibra òptica instal·lats al pilot italià

CONTACTA amb nosaltres