Hybris

Sistemes Híbrids d'Emmagatzematge Energètic

Hybris és una nova generació de solucions d’emmagatzematge híbrid basades en bateries per aconseguir xarxes i sistemes behind-the-meter més intel·ligents, sostenibles i energèticament eficients. El nou sistema híbrid d’emmagatzematge energètic es basa en la hibridació de bateries de titanat de liti i de flux redox orgànic aquós.

Sobre HYBRIS

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

El nou sistema híbrid d’emmagatzematge d’energia desenvolupat a Hybris es basa en la hibridació de bateries mitjançant la integració a nivell de sistema de dues de les millors tecnologies d’emmagatzematge d’energia disponibles: titanat de liti (LiTO), un component dalta densitat de potència, i bateries de flux redox orgànic aquós (AORFB), un component d’alta densitat d’energia. Aquestes dues tecnologies es combinen amb el desenvolupament d’un innovador sistema de gestió de bateries, una nova electrònica de potència i un sistema de gestió de potència avançat totalment integrats amb els sistemes de gestió d’energia (SGE) i els sistemes de xarxa.

Objectius generals del projecte

Eines y mètodes

Els sistemes d’emmagatzematge d’energia proporcionen dos serveis bàsics: potència i energia. Fins fa poc, les aplicacions d’energia eren més rendibles i aquestes necessitats estaven sent cobertes per bateries més convencionals, com ara plom-àcid i Li-Ion. No obstant això, amb la necessitat urgent d’integrar recursos d’energia renovable a les xarxes elèctriques, aquestes tecnologies han demostrat tenir una flexibilitat de disseny limitada per adaptar la quantitat d’energia i la capacitat energètica ia més tenen una capacitat limitada per desacoblar la potència de la energia degut a les característiques operatives de la tecnologia i arquitectura del sistema. El sistema híbrid d’emmagatzematge d’energia desenvolupat a Hybris fa ús de diverses tecnologies d’emmagatzematge energètic per així proporcionar la resposta més adequada en termes d’energia i potència.

Tecnologies

  • Concepte de sistema híbrid d’emmagatzematge energètic i tecnologies de bateries
Combinació d’una bateria dions de liti d’alta potència i rendiment de resposta ràpida basada en LiTO i bateries de Flux Redox Orgànic Aquós, lliures de metalls.
  • Sistema avançat de gestió de bateries i electrònica de potència
Diagnòstic i pronòstic per a la gestió de l’estat del sistema híbrid d’emmagatzematge que admet un manteniment millorat i un funcionament òptim de la combinació d’ambdues bateries.
  • Hibridació: dimensionament òptim i integració del sistema
Inclou el sistema de gestió d’energia i el dimensionament i la validació òptims mitjançant un Digital Twin basat en Hardware-In-the-Loop.
  • Integració de control d’alt nivell i aplicació de casos d’ús
Innovador sistema de gestió d’energia basat en el núvol per optimitzar la manera com es manegen les ofertes i els actius.

Impacte

  • Major competitivitat de l’emmagatzematge d’energia elèctrica en equilibrar les necessitats de potència amb les necessitats d’energia.
  • Proporcionar un sistema més eficient amb una vida útil més prolongada i de millor rendiment amb una eficiència round-trip (RTE) superior al 90% per a bateries LiTO i superior al 75% per a bateries de flux (AORF), i una vida útil superior a 12 anys.
  • Optimització dels costos de balanç de planta i instal·lació amb una reducció de 15-40% a CAPEX i 20-40% a OPEX.
  • Potencial de replicabilitat validat en tres pilots.
Demostrador italià: comunitat energètica residencial local integrada en una xarxa a illa
Mòdul amb bateria de flux redox orgànic aquós de Kemiwatt
Bateria de titanat de liti d'alta densitat de potència de Toshiba

CONTACTA amb nosaltres