HyCool IT

REFREDAMENT I GESTIÓ HÍBRIDA PER A INFRAESTRUCTURES TIC

HYCOOL-IT desenvoluparà un conjunt de solucions replicables i rendibles per a una millor comprensió dels desafiaments en la gestió tèrmica de les sales de servidors TIC. Aquest projecte generarà un coneixement més gran sobre la metodologia del Bessó Digital i les solucions TIC centrades en els edificis terciaris, que seran replicades en els casos d’ús específics més comuns a tota la Unió Europea. Des del punt de vista de l’equipament tècnic, el projecte també apunta a una solució modular d‟adsorció de primera classe per recuperar i valoritzar l‟excés de calor.

Sobre HyCool IT

Objectius generals del projecte

L’objectiu d’HYCOOL-IT és desenvolupar un conjunt de processos recolzats en solucions innovadores, tant digitals com tècniques, per a un desenvolupament eficient i fiable de sales de servidors IT en edificis terciaris avançats gestionats per universitats o altres institucions o entitats de estructures similars. finalitat és la prestació de serveis al públic, empreses i diferents col·lectius o organitzacions d’interès.

Objectius específics i aplicacions tecnologiques

Objectius

Aquest projecte prestarà una atenció especial a la seva replicabilitat a través de l’estandardització i desenvoluparà un refredador d’adsorció de màxima optimització integrat en un bastidor altament innovador, creant així un sistema compacte, autònom i rendible.

El projecte persegueix desenvolupar un ecosistema de TIC i solucions de programari d’orquestració per a l’avaluació de la interoperabilitat del programari entre els resultats potencials esperats.

El nivell TRL3 en aquesta investigació demostrarà que la implementació d’IoT i altres elements intel·ligents contribueixen a construir l’ecosistema d’HYCOOL-IT. D’aquesta manera, s’espera promoure decisions basades en dades en edificis terciaris, entre els prenedors de decisions, els administradors d’edificis i altres parts interessades.

Aplicacions tecnològiques

Es consideraran les necessitats de noves solucions innovadores per implementar adequadament sistemes híbrids de refrigeració mitjançant la recuperació de la calor residual produïda per les sales informàtiques que es troben ubicades a edificis terciaris.

Això inclourà l’ús dels nous components proposats, com els refredadors d’adsorció integrats al rack endollable.

La implementació d’ecosistemes IoT i la seva orquestració seran possibles gràcies a diferents eines i funcions econòmicament viables i ambientalment sostenibles, a introduir costos ambientals (tant operatius com integrats) molt baixos, resultants de la valorització de la calor residual per produir refrigeració o per integrar-la a la calefacció xarxes de serveis.

HYCOOL-IT integrarà un nou disseny que aportarà solucions que milloraran la gestió tèrmica del consum d’energia d’edificis amb necessitat d’augmentar les sales de servidors, i mantindrà la refrigeració de precisió dels equips per poder operar durant tota la vida útil els ordinadors.

Metodologia Hycool IT
Metodologia Hycool IT
Pilot de POLIMI
Pilot de POLIMI

CONTACTA amb nosaltres