Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

HYBRIS: Una anàlisi preliminar de la seva competitivitat econòmica

Amb l’objectiu d’establir l’avaluació preliminar de sostenibilitat, emmagatzematge d’energia i seguretat de materials del sistema híbrid d’emmagatzematge d’energia HYBRIS (HESS), el consorci HYBRIS s’enorgulleix de compartir l’informe sobre l’anàlisi de cost d’emmagatzematge anivellat (LCOS) del sistema híbrid d’emmagatzematge d’energia (HESS), demostrant preliminarment la seva competitivitat econòmica.

El lliurable D1.6, desenvolupat per la pime d’enginyeria ambiental especialitzada en bateries, LOMARTOV, amb el suport principal dels fabricants de bateries del projecte TOSHIBA i KEMIWATT, ha calculat i analitzat les LCOS de HYBRIS HESS sota diferents perspectives per proporcionar una concepció inicial del posicionament del projecte dins de l’actual estat de l’art dels sistemes d’emmagatzematge d’energia. . A través d’aquesta avaluació, s’han extret observacions aclaridores que poden establir la direcció, l’enfocament i la magnitud dels esforços i accions futures en el desenvolupament del projecte.

L’informe s’orienta a un ampli grup d’actors, que van des dels fabricants de bateries, propietaris de llocs pilot i altres clients comercials secundaris (BTM), industrials i residencials , fins al públic en general preocupat per la importància d’una transició energètica sostenible, sent els resultats també importants per nodrir l’ecosistema global d’R + D en aquest camp.

L’anàlisi LCOS es va realitzar utilitzant com a referència la mida del sistema de la bateria de flux orgànic aquós redox (AORFB) i la bateria de titanat de liti (LTO) que s’implementarà en els tres llocs pilot per a prototips HESS, és a dir:

  1. 1. comunitat energètica residencial a Messina, Itàlia;
  1. 2. xarxes privades en un parc empresarial a Den Hague, Països Baixos;
  1. 3. Hub de mobilitat elèctrica amb càrrega de VE polivalent a Brasschaat, Bèlgica.
Figura 1: Potencial fotovoltaic per a cada lloc pilot, dades de rendiment elèctric mostrades. Font: Banc Mundial, 2019

És rellevant notar que la potència i la capacitat del sistema són les mateixes per a tots els llocs de proves. Per tant, en aquesta primera fase del projecte, les variacions en la LCOS de cadascuna d’elles s’atribueixen exclusivament als costos de càrrega in situ (és a dir, el cost de l’electricitat) i la generació fotovoltaica.

Entre els diversos enfocaments que es poden implementar per calcular un LCOS, es va desenvolupar una fórmula que té en compte el capital i el cost operatiu associats a ambdues tecnologies de bateries (LTO i AORFB) així com la seva contribució ponderada a l’esquema híbrid integrat de capacitat de lliurament d’energia final.

La principal conclusió que es pot extreure dels resultats observats és que, donades les especificacions tècniques revelades pels fabricants de bateries i les condicions d’operació previstes per als llocs pilot, HYBRIS demostra ser competitiu des d’una perspectiva de costos. Aquesta afirmació es basa en els valors de LCOS que es van obtenir a l’hora d’analitzar cadascun dels escenaris que es van considerar en aquest lliurable:

  • • Sota una gamma representativa de costos d’electricitat, el cost de càrrega resulta ser el principal motor dels canvis en la magnitud de la LCOS. Aquesta observació revela que la càrrega del HESS suposa un punt calent per al projecte a l’hora d’avaluar els seus costos.
  • • En comparar els paràmetres específics de la tecnologia del sistema –és a dir, els costos CAPEX i costos d’Operació i Manteniment (O&M)–, les reduccions més grans de la LCOS global de l’HESS van resultar de la reducció de la despesa de capital (CAPEX) Això indica que quan es busca l’assoliment dels objectius del KPI,la reducció de CAPEX hauria de ser un focus principal per millorar la LCOS del sistema d’una manera significativa..
  • • Com que el HESS es carrega amb una entrada elèctrica que es basa en la generació fotovoltaica amb un subministrament complementari derivat de la xarxa elèctrica, el LCOS es va determinar en cada lloc mitjançant la varietat d’electricitat d’entrada que provenia de cada font. Els resultats mostren que el HYBRIS és més competitiu i optimitzat en costos quan es basa completament en la generació fotovoltaica.
  • • En comparar els resultats LCOS menys favorables per a tots els llocs pilot (aquests són els que van assumir una quota fotovoltaica del 0%) amb les dades recopilades de la literatura, HYBRIS es va posicionar bé dins del rang de valors reportats. Això reforça la conclusió que HYBRIS es pot considerar competitiu en costos en comparació amb altres ESS i HESS estudiats anteriorment.
Figura 2 Comparació de HYBRIS LCOS en els diferents llocs pilot respecte a altres configuracions híbrides HESS (Gbadegesin et al. HFC: pila de combustible d’hidrogen, Li ió: ió liti, SC: supercondensador, i àcid Pb:_Plom-àcid.

Finalment, com a conclusió general, s’ha afirmat que tots els resultats de LCOS hauran de ser confirmats i validats en una aplicació d’entorn real, tan aviat com les instal·lacions dels llocs pilot s’estableixin i estiguin llestes per operar, mentre que la generació fotovoltaica s’ha de perseguir com a principal font d’energia del HESS.

Per obtenir informació més detallada sobre els resultats descarregueu l’anàlisi LCOS del projecte HYBRISaquí

Escrit per:

  • Isaac Herraiz Cardona, Ph. D. (Lomartov)
  • Jaume Alberola Borrás, Ph. D. Candidate (Lomartov)
  • Evelina Castellana, M.A. (Lomartov)

CONTACTE

press@comet.technology