Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Enfocament HCI en SPHERE

L’objectiu final d’SPHERE és accelerar la captació del mercat i l’acceptació social de les tecnologies BIM – i en particular el concepte de Digital Twin – per tal d’ajudar a promoure estàndards i polítiques que aplanin el camí per a un ús més estès de les eines TIC en el disseny, construcció i operacions d’edificis.

L’èxit del projecte prové de la consecució d’un sistema utilitzable que beneficia els usuaris objectiu mitjançant la millora de les seves tasques laborals, ja sigui dedicats a dissenyar, gestionar o construir. Els sistemes utilitzables són fàcils d’aprendre i operar, ajudant i motivant així als usuaris a interactuar i aplicar aquest tipus de sistemes en el seu entorn laboral. Per tant, el procés de disseny dels diferents serveis que presta SPHERE ha d’estar recolzat per metodologies de disseny centrades en l’usuari, que garanteixin la realització d’un sistema utilitzable aconseguint un alt grau d’usabilitat. Aquest tipus de metodologies impliquen la participació directa dels usuaris destinataris en el procés de disseny des dels seus inicis, i també la incorporació d’un cicle de vida de disseny iteratiu i/o una metodologia àgil. Per tant, el consorci ha de ser conscient d’aquestes peculiaritats necessàries d’un enfocament modern que s’ha demostrat en gran mesura eficient.

Un tema central en HCI i UCD és que les etapes de disseny i avaluació són processos entrellaçats, altament iteratius, amb algunes arrels en la teoria però que depenen fortament de bones pràctiques per crear productes utilitzables. A més, com a possible interacció dels usuaris amb la plataforma SPHERE es pot dur a terme en qualsevol dispositiu i en qualsevol espai, sembla rellevant incloure UX durant el disseny i especialment el procés d’avaluació. Amb l’objectiu d’evitar divergències i desajustos entre els enfocaments de disseny de programari -com la UCD- i la satisfacció de l’usuari, cal presentar informació sobre la usabilitat. L’objectiu és facilitar la integració de la usabilitat i els mètodes de disseny centrats en l’usuari, ja que aquests camps són complementaris, per tal de maximitzar el disseny òptim del producte.

A més, cal tenir en compte que les relacions entre HCI, UX, UCD i usabilitat són molt estretes, i en alguns casos a l’hora de dissenyar un producte són insignificants. No obstant això, en el cas d’SPHERE, tenint en compte la complexitat dels objectius del projecte, cal tenir en compte les diferències entre aquestes construccions teòriques i aplicar les eines i tècniques associades a aquestes metodologies que s’adaptin millor als objectius del projecte per tal d’aconseguir un producte altament funcional i atractiu.

Visió general de l’HCI

Entre aquests marcs teòrics el projecte es pot guiar per la Interacció Persona-Ordinador (HCI) que s’ha definit com el disseny de sistemes informàtics que donin suport a les persones perquè puguin dur a terme les seves activitats de manera productiva i segura” (Preece et all, 1994) i s’ocupa de tots aquells aspectes relacionats amb la interacció entre usuaris i sistemes informàtics en general. Implica el disseny, avaluació i implementació de sistemes informàtics interactius per a ús humà i l’estudi dels fenòmens que els envolten. D’aquesta manera, els principis HCI poden proporcionar informació útil sobre el disseny i desenvolupament de tot tipus de sistemes on la productivitat i la satisfacció són essencials.

Els principals objectius de l’HCI són produir sistemes utilitzables i segurs, així com sistemes funcionals. Aquests objectius es poden resumir en “desenvolupar o millorar la seguretat, la utilitat, l’eficàcia, l’eficiència i la usabilitat dels sistemes que inclouen ordinadors”. La utilitat es refereix a la funcionalitat d’un sistema o, en altres paraules, a les coses que pot fer. La millora de l’eficàcia i l’eficiència són evidents i els objectius a assolir en tots els escenaris. La usabilitat de l’altra banda és un concepte clau en HCI, s’ocupa de fer que els sistemes siguin fàcils d’aprendre i fàcils d’utilitzar.

Tots els dispositius estan subjectes als principis HCI. L’èxit d’una tecnologia simplement resulta de la facilitat amb què l’usuari pot interactuar amb ella. Si la interfície és pobra o difícil d’utilitzar, l’usuari simplement ignorarà el producte o la tecnologia (Mathew et al. 2011). Una manera senzilla i fàcil d’utilitzar un sistema no vol dir que una tecnologia simple estigui darrere d’un sistema d’aquest tipus, al contrari, una tecnologia ben avançada es necessària per construir-lo. Els conceptes més importants en HCI són la funcionalitat i la usabilitat. Els serveis que normalment proporciona un sistema s’anomenen funcions. La usabilitat és quan un usuari utilitza les funcions del sistema de manera fàcil, adequada i clara. La funcionalitat i la usabilitat poden variar d’un sistema a un altre. Es diu que un sistema té èxit si hi ha un equilibri entre la funcionalitat i la usabilitat.

Els sistemes de programari han d’estar dissenyats per a les necessitats i capacitats dels usuaris previstos i aquests usuaris previstos no han de ser conscients de les complexitats de com utilitzar un programa ni del funcionament intern del sistema.

Avui en dia és àmpliament acceptat que HCI ha anat més enllà de dissenyar sistemes informàtics per a un sol usuari assegut davant d’una màquina, en conseqüència cal adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i, per tant, HCI inclou nous modes d’interacció com la computació estesa o la computació generalitzada que fan ús de tecnologies sense fils i col·laboratives L’HCI és un component actiu, polifacètic i metodològicament divers del domini que estudia, seguint i dirigint la innovació tecnològica, alhora que examina l’impacte d’aquestes noves tecnologies i aplicacions que s’ha desenvolupat, i guia el desenvolupament de més dispositius.

Hem utilitzat aquest enfocament teòric en SPHERE per aconseguir la tan buscada satisfacció i adopció desitjada.

Escrit per Fausto Sainz Salces de COMET

CONTACTE

press@comet.technology