Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

8a Assemblea General de HyCool a Halle – Alemanya

La 8ª Assemblea General de Hycool celebrada a Halle, Alemanya, entre el 10 i l11de maig de 2022, ha representat la carrera final en la implementació del projecte HyCool en els dos llocs pilot. L’esdeveniment ha estat organitzat per Fahrenheit. L’objectiu de l’Assemblea era revisar i actualitzar el progrés del projecte després de la 7ª Assemblea General a Barcelona i debatre els passos finals en l’actual etapa de posada en marxa i abans del tancament del projecte a finals d’octubre de 2022.

Després de superar diferents retards a causa de la crisi COVID_19, els sistemes instal·lats a Givaudan i Bo de Debò estan aportant ara dades de les proves que s’estan realitzant en els camps solars i de les màquines de refrigeració híbrides.

Les sessions del primer dia de la trobada es van centrar en l’estat i el rendiment dels pilots. Ecotherm va mostrar els sistemes de monitorització recollint, processant i mostrant la informació recollida remotament a Givaudan i Bo de Debò, no només dels captadors solars sinó també de la calor lliurada a les màquines de refrigeració de Fahrenheit. La demostració de camp del sistema de control i optimització es va mostrar en temps real, ja que tots els sistemes necessaris estan instal·lats i funcionant.

Reunió HyCool,8ª Assemblea General – Ecotherm explicant la comunicació remota amb els sistemes de Givaudan

EMPAva explicar la validació dels models desenvolupats pel que fa al material absorbent i l’estimació del comportament a llarg termini d’aquests materials en els refrigeradors d’adsorció Els resultats d’aquesta investigació es publicaran en els propers i últims 6 mesos de vida del projecte.

Pel que fa a l’anàlisi a realitzar a partir dels resultats del projecte que ara es recullen pel que fa a inversions dels actius instal·lats, les dades d’obres i rendiment, aquesta anàlisi se centrarà en l’Avaluació completa del cicle de vida (ACV) + Anàlisi de costos de cicle de vida (LCC) + Avaluació d’impacte del projecte i serà lliurada a finals de juliol per CIAOCOMET.​

El projecte també ha d’entrar en la producció final de l’avaluació d’impacte en mans de R2M. Les tasques relacionades amb l’explotació, estandardització i formació, i les activitats de difusió i comunicació dutes a terme per R2M, AIT, IDP, i COMETes centraran en els resultats del projecte, les instal·lacions construïdes i els resultats i tecnologies potencialment explotables, mitjançant una estratègia de comunicació amb els diferents grups d’interès i usuaris finals identificats durant la vida del projecte.

Durant la presentació de WP9 sobre activitats de comunicació i difusió, COMET i els socis van discutir sobre els propers esdeveniments, tallers i sessions de formació basades en realitat virtual implementades per AIT, IDP i el suport d’Ecothermi Fahrenheit.

Un altre punt clau discutit s’ha referit als càlculs de KPI del sistema HyCool. La llista de KPI inclou KPI d’energia, econòmica, ambiental i tècnica tal com es defineix en els D2.5 lliurables del projecte Es recolliran els paràmetres necessaris per calcular aquests KPI amb l’objectiu d’aplicar les fórmules específiques i demostrar el rendiment positiu de tot el projecte segons les dades d’inversió i operatives. Ekodengeestà coordinant aquesta tasca.

Consorci HyCool a Halle – Imatge de família

COMETva explicar els avenços en el paquet de treball 9 durant l’últim període i des de l’inici del projecte, mostrant els resultats dels KPI pel que fa als objectius assolits a nivell de comunicació i difusió. En termes generals, el lloc web del projecte ha rebut gairebé 3.000 visites i les xarxes socials s’han utilitzat de manera adequada generant un gran nombre de publicacions vistes per centenars de connexions i seguidors. Al mateix temps, alguns vídeos i imatges realitzades per un dron en els dos llocs pilot estan preparats per ser utilitzats en la producció de materials comercials i de comunicació. Ara el consorci disposa de material d’alta qualitat per iniciar una estratègia de comunicació més eficaç basada en els resultats del projecte.

Ekodengetambé ha actualitzat l’eina EER Calculator que s’està executant per predir la capacitat de refrigeració i la relació d’eficiència energètica (EER) del refrigerador HyCool en cascada per a un determinat procés de refrigeració industrial Amb aquesta eina, és possible atraure usuaris i clients potencials per avaluar les seves oportunitats potencials d’incorporar tecnologies HyCool dins de les seves indústries. L’eina EER Calculator està disponible a: EER Calculator

La AG va finalitzar amb una visita a les instal·lacions de Fahrenheita Halle, la visita va incloure una descripció detallada de la producció de màquines de refrigeració d’adsorció on es consideren les diferents tecnologies de materials i les seves aplicacions pel que fa als requisits dels clients. Els processos d’alta qualitat aplicats, i el coneixement utilitzat en la tecnologia van confirmar l’èxit incloent Fahrenheitcom un dels socis clau del projecte.

Visita a les instal·lacions de Fahrenheit a Halle

El projecte HyCool es troba en la seva fase final i a finals d’octubre de 2022 el consorci es tornarà a reunir per lliurar i demostrar l’eficiència i rendibilitat de l’energia HyCool i termo-solar en la indústria, presentant el projecte als ciutadans i comunitats de la indústria en diferents activitats que ara estan planejant.

CONTACTE

press@comet.technology