Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

ELS ENTRENAMENTS EXTERNS GEOFIT ESTAN A PUNT DE COMENÇAR!

Setembre i octubre 2022

El projecte GEOFIT, finançat per la UE , és una acció integrada impulsada industrialment destinada a desplegar sistemes geotèrmics millorats rendibles sobre la rehabilitació d’edificis energèticament eficients.

Un cop finalitzats els pilots, és el moment de presentar i compartir els resultats, i aportar tota l’experiència acumulada als potencials grups d’interès.

GEOFIT organitza tres formacions virtuals dirigides a professionals i investigadors del sector de l’energia geotèrmica, les renovables i la construcció que vulguin aprendre més sobre els Sistemes Geotèrmics Intel·ligents.

Primer Workshop: GEOFIT Intercanviadors de calor d’origen terrestre i bombes de calor geotèrmiques

Data: 20 de Setembre 2022 | 10 – 12 CEST

Ponents: Henk Witte (Groenholland) y Michael Lauermann (AIT)

Què esperar?

Aquest seminari web presentarà la investigació, el desenvolupament i l’avaluació de diverses tipologies de bombes de calor i intercanviadors de calor de fonts terrestres (GHEX) estudiades al projecte GEOFIT, finançat per la UE, que es centra en la rehabilitació geotèrmica en una sèrie de tipologies d’edificis (residencial, terciari, educatiu).

Pel que fa a GHEX, s’han estudiat diferents tipologies com els forats verticals i horitzontals, slinky HEX i cistelles de terra. Es van realitzar campanyes de proves tant al laboratori com als pilots i es van estudiar geometries òptimes ajudant al desenvolupament d’una eina d’enginyeria per a un dimensionament òptim del GHEX que es presentarà.

Pel que fa a les bombes de calor, s’han optimitzat i implementat diferents tipologies de bombes de calor (HP) elèctriques i impulsades per calor per incloure HP d’alta temperatura amb refrigerants de baix GWP, HP comercials integrats en projectes de modernització residencial i HP híbrids amb gas i calor per subministrar calefacció i refrigeració. Es presentaran els resultats de l’anàlisi i prototipatge

Segon Workshop: Experiència sobre el terreny amb quatre pilots

Data: 27 Setembre 2022 | 10 – 12 CEST

Ponents: Antonio Galindo (COMSA), Romain Lhomer (NOBATEK), Claudia Fabiani (UNI PERUGIA), Avril Ní Shearcaigh (CFOAT) y Anna Mundet (Sant Cugat Municipality)

Què esperar?

Aquest seminari web presentarà les implementacions de camp de quatre pilots del projecte GEOFIT finançat per la UE.

  • • Una casa unifamiliar residencial a l’Illa d’Aran (Irlanda). L’edifici estava aïllat, proveït d’una innovadora calefacció per terra radiant i amb una bomba de calor elèctrica connectada a un pou vertical.
  • • Una escola de primària a Sant Cugat (Catalunya, Espanya). Un gran camp de pous verticals està subministrant calor a una bomba de calor elèctrica en substitució d’algunes de les calderes de gas existents. La connexió horitzontal camp – sala tècnica es va aconseguir mitjançant perforació direccional horitzontal. Un sistema de sostre radiant d’alta temperatura està proporcionant refrigeració gratuïta a l’estiu aprofitant els pous verticals.
  • • Edifici d’oficines a Bordeus (França). Un pou vertical i cistelles de terra proporcionen calor a una bomba de calor impulsada híbrida (impulsada per gas i electricitat) en un edifici d’oficines. La bomba de calor també proporciona refrigeració a l’estiu.
  • • Un edifici històric a Perusa (Itàlia). La fortalesa de Sant’Apollinare ja estava equipada amb un sistema de calefacció per terra radiant, que ara s’està subministrant mitjançant una bomba de calor impulsada per gas. La bomba de calor també proporciona refrigeració a l’estiu. S’han instal·lat intercanviadors de calor geotèrmics Slinky.

Els pilots de GEOFIT han donat com a resultat una sèrie de lliçons apreses i la validació del progrés científic. Compartir aquestes experiències és un objectiu clau del webinar.

Tercer Workshop: Formació GEOFIT sobre tecnologies de radar per a la inspecció del sòl i el seguiment de la salut estructural, l’estimació de la càrrega tèrmica d’edificis i l’ús del programari de gestió de bessons digitals (GeoBIM)

Data: 11 d’Octubre 2022 | 10 – 12 CEST

Ponents: Guido Manacorda (IDSGEO), Fabio Giannino (IDSGEO), Joan Tarragona (EURECAT), Alessandro Piccinini (NUI Galway), Andrea Frazzica (CNR ITAE), Giuseppe Dino (CNR ITAE), Hugo Viot (NOBATEK), Henrikki Pieskä (KTH) i Adriann Brebels (iLECO)

Què esperar?

Aquest tercer i últim seminari web de formació presentarà un conjunt de tecnologies i processos de suport per a la modernització geotèrmica resultant del treball realitzat en el projecte GEOFIT finançat per la UE. Els temes i resultats que es presentaran inclouen:

  • L’ús de radars de penetració del sòl per a la inspecció del sòl i el radar d’obertura sintètica basat en el sòl per al control de la salut estructural / garantia de la qualitat del lloc (respecte al risc)
  • Enfocaments i models nous per simular la càrrega energètica dels edificis modernitzats, inclòs el procés de validació
  • Un sistema avançat de gestió energètica capaç de prendre decisions en funció de les tarifes energètiques
  • Un entorn digital bessó de recent desenvolupament anomenat GEOBIM que inclou models d’intercanviadors de calor de font terrestre

Aquestes tecnologies i els seus serveis/processos associats han estat validats durant el programa científic GEOFIT i les activitats pilot.

No perdis l’oportunitat de conèixer les principals troballes i resultats de GEOFIT, especialment, com pots beneficiar-te d’aquesta tecnologia!

Estigueu atents per a més detalls a la nostra web i xarxes socials!!

Les dades d’inscripció estaran disponibles pròximament.

CONTACTE

press@comet.technology