Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

NEON participa a “Llocs Sostenibles 2022” dins del Taller: “Integració de Serveis i Contractes Intel·ligents”

NEON a Llocs Sostenibles 2022

“La integració de serveis en diferents sistemes energètics i els fonaments dels esquemes de contractació intel·ligent per a aquests serveis”

El taller pretén anar més enllà dels límits habituals en el marc de la integració de serveis en els sistemes que conformen l’ecosistema energètic ampliant els horitzons d’aplicació i conceptualització així com fusionant els esquemes de contractació d’aquests serveis, donant lloc a més sostenibilitat i models innovadors.

Amb aquesta finalitat, aquest taller ha reunit diversos projectes del marc europeu i que reflecteixen diferents sistemes com la xarxa elèctrica, comunitats energètiques ciutadanes, xarxes comunitàries i sistemes integrats de consum com els grans espais comercials. S’abordarà la integració de serveis en aquests esquemes així com casos concrets de conceptualització de sistemes com en el cas de les comunitats energètiques. Tot això s’inclourà dins dels esquemes de contractació més innovadors i sostenibles disponibles actualment al mercat.

Els ponents i projectes que estaran presents en aquest taller són:

Per obtenir més informació sobre Llocs sostenibles 2022, visiteu el lloc web: Home – Sustainable Places (SP)

Per registrar-vos a Sustainable Places 2022, visiteu: Sustainable Places 2022 – in Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M), Nice | XING Event fins al 30 d’agost de 2022

CONTACTE

press@comet.technology