Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Cas d’ús del pilot holandès: bessó digital en una llar residencial als Països Baixos

El tercer cas d’ús del projecte HYBRIS consisteix a explorar com es poden utilitzar els bessons digitals per emular el funcionament del sistema HYBRIS en una casa residencial dels Països Baixos. La llar en qüestió té una gran quantitat de solar al terrat i un pal de càrrega de vehicles elèctrics al garatge.

Als Països Baixos, la tarifa de mesura neta significa que els prosumidors que injecten energia solar a la xarxa reben el reemborsament dels impostos que paguen per l’energia que consumeixen. Tenint això en compte, és atractiu per als prosumidors holandesos utilitzar actius flexibles per realitzar arbitratge de preus, comprant quan el preu de l’energia és baix i venent quan el preu és alt. Gràcies als contractes energètics dinàmics, els clients holandesos estan exposats a les fluctuacions reals dels preus de mercat dels Països Baixos diaris i poden guanyar molts diners responent a aquests senyals, alhora que ofereixen un servei valuós a la xarxa. Als Països Baixos, normalment hi ha fluctuacions diàries en el preu d’uns 200 €/MWh, el que significa que per al sistema proposat de 30 kWh, hi ha la possibilitat de guanyar 6 € per dia amb aquest flux de valor només amb les bateries.

A més d’utilitzar les bateries per a l’arbitratge de preus, pretenem demostrar altres serveis, com ara la reserva de contenció de freqüència (FCR) i l’afaitat de pics. L’FCR implica reaccionar ràpidament als canvis en la freqüència de la xarxa per ajudar a estabilitzar la xarxa. Com que la bateria AORFB és relativament lenta, no és adequada per a FCR, de manera que aquest servei serà proporcionat per la bateria de liti. D’altra banda, l’afaitat de punta consisteix a descarregar l’energia emmagatzemada per tal de reduir el consum màxim d’energia i, per tant, evitar càrregues de gran capacitat, aquest servei també el proporcionarà la bateria de liti.

Finalment, demostrarem una prova de concepte sobre com es pot coordinar la càrrega intel·ligent d’un vehicle elèctric amb el sistema de bateria per proporcionar resultats encara millors que la bateria sola. Aprofitant la flexibilitat de les necessitats de càrrega de vehicles elèctrics, podem canviar la càrrega als períodes més econòmics del dia (en funció dels preus del mercat del dia abans) o fins i tot tallar la càrrega tot junt quan sigui necessari per a l’afaitat màxim.

Un dels aspectes únics d’aquest cas d’ús en comparació amb els altres dos és que utilitzarem un bessó digital del lloc per demostrar pràcticament com es pot aconseguir una gestió intel·ligent de l’energia al lloc mitjançant models de simulació d’alta fidelitat i alta resolució. Typhoon HIL proporciona els seus dispositius de maquinari en bucle (HIL) que contindran models detallats tant del sistema d’emmagatzematge d’energia híbrid com de la xarxa elèctrica del lloc, que inclou PV, càrregues residencials i infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics. Els models avançats de les dues tecnologies de bateries (bateria de liti i flux redox orgànic aquós) i els convertidors associats es validaran mitjançant dades reals recollides durant els dos primers projectes pilot a Itàlia i Bèlgica. D’aquesta manera, podem estar segurs que els dispositius HIL proporcionen una representació realista de com es comporten aquests actius, amb sortides d’alta resolució calculades en temps real.

Aquest cas d’ús ofereix una gran visió de com dues tecnologies de bateries combinades amb una càrrega flexible de vehicles elèctrics poden aportar valor al mercat residencial dels Països Baixos. A més, mostra com es pot utilitzar el maquinari del bucle per recrear fidelment l’entrada/sortida digital d’un sistema multienergia en temps real per enllaçar el món digital amb el món real.

Si voleu obtenir més informació sobre els bessons digitals i el HIL proporcionat per Typhoon HIL, llegiu aquest article: Com poden els bessons digitals accelerar l’adopció de sistemes de bateries de nova generació?

Escrit per Robbie Muir de iLECO


		

CONTACTE

press@comet.technology