Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

Acord de taller del CEN sobre ‘Caracterització experimental del mòdul de bomba de calor híbrida’ – obert a consulta pública

Els processos industrials solen consumir energia i la necessitat de la seva descarbonització eficient està ara al capdavant de les polítiques governamentals i corporatives a tot el món. No obstant això, les solucions per a la transició verda del sector industrial han de ser flexibles, àmpliament aplicables i fiables. Dos terços del consum d’energia industrial està relacionat amb els processos de calefacció i refrigeració i s’està convertint en un problema mediambiental important. Per tant, la integració de fonts d’energia tèrmica renovables a les instal·lacions industrials és crucial.

Aquest Acord de Taller del CEN especifica la metodologia experimental per caracteritzar una bomba de calor híbrida en condicions reals de funcionament per derivar paràmetres de rendiment, que també es poden presentar com un mapa de rendiment, i la capacitat de la bomba de calor en funció de les condicions de funcionament. La caracterització inclou una definició de la configuració de la plataforma de proves, una metodologia de prova, la llista i definició dels paràmetres de rendiment rellevants i el procediment per calcular-los. La caracterització pot ser d’ajuda per fer comparacions en termes de rendiment.

Aquest Acord de taller CEN és vàlid per a una àmplia gamma d’aplicacions industrials, comercials i residencials i per a aquells que vulguin:

  • convertir la calor renovable i la calor residual en un efecte de refrigeració útil;
  • minimitzar el consum d’energia;
  • reduir els costos operatius; i
  • reduir la petjada de CO2.

Aquest taller va estar motivat pel projecte HYCOOL d’Horizon 2020, actualment en curs, “Refrigeració industrial mitjançant un sistema híbrid basat en calor solar”, que pretén augmentar l’ús de la calor solar en els processos industrials combinant dos components clau: col·lectors solars tèrmics i refrigeradors híbrids d’adsorció-compressió. per proporcionar vapor, calefacció i energia de refrigeració amb una major eficiència.

Es convida a totes les parts interessades a enviar comentaris sobre l’esborrany de CWA a la secretària del taller, la Sra. Natalia Ortiz de Zárate (nortiz@une.org), abans del 7 d’octubre de 2022.

Més informació sobre el Taller en aquest enllaç.

Descarrega els documents:

CONTACTE

press@comet.technology