Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

REACT Primer taller a La Réunion

El mes passat es va celebrar el primer taller REACT a La Reunión, una de les illes seguidores. Va ser organitzat pels nostres companys de l’ENERGY-Lab, Dominique Grondin i Michel Benne, que pertany a la Université de La Reunion. Aquest taller es va celebrar a la seu de l’Autoritat Regional a Saint-Denis. Hi van assistir 36 persones físicament i 25 en línia.

Dia1

Durant el primer dia del taller, vam tenir l’oportunitat d’escoltar sobre la política de transició energètica a La Reunió a càrrec de Jean-Pierre Chabriat. També hem pogut entendre millor el sistema elèctric de l’illa gràcies a les explicacions d’Emmanuel Cerqueira d’EDF SEI.

Vam tenir l’oportunitat d’escoltar les diferents polítiques de transició energètica de les illes seguidores. Efstratios Mouflouzellis va parlar de la transició energètica de la regió de l’Egeu Nord. Stefan Ivanell ens va il·lustrar sobre el desenvolupament de l’energia eòlica a Gotland. Michael Short va parlar de l’illa de Wight i Ferran Rosa Gaspar va presentar el cas de les Illes Balears.

Vam acabar la jornada informant dels resultats i esforços dels projectes germans NESOI, GIFT, INSULAE i MAESHA.

Dia 2

El segon dia del taller, els membres del consorci REACT que hi assisteixen van visitar físicament la sala de control d’EDF on M. Cerqueira va ser tan amable de mostrar-nos no només la sala d’operacions de control de xarxa sinó també com funciona actualment el sistema energètic a l’illa i les possibilitats i oportunitats de futur pel que fa a les energies renovables. Més tard, a la tarda, ens van mostrar dues instal·lacions a l’edifici públic de l’autoritat regional : l’estació de recàrrega de vehicles elèctrics i la coberta de l’edifici amb totes les instal·lacions de plaques solars.

Al final de la tarda, Dominique Grondin va fer una presentació del projecte REACT als estudiants (Bachelor, Màster, Ph.D.) i al personal investigador. Després, Heracles Polatidis va fer una conferència sobre planificació energètica. Michael Short va donar una conferència sobre l’energia intel·ligent mitjançant la digitalització. Fausto Sainz de Salces va presentar el desenvolupament del programari energètic dins del projecte REACT.

Dia 3

L’últim dia, el matí es va dedicar als resultats del projecte REACT. Vam començar amb presentacions de les principals activitats i resultats realitzats a les illes pilot de les Illes Aran, San Pietro i La Graciosa per cadascun dels socis responsables, Dayanne Peretti (Universitat de Galway), Raphaelle Papa (R2M) i Jose María Marcos ( Fenie) respectivament.

A continuació, els equips de Teknik i Pupin van presentar el desenvolupament de la plataforma REACT. Hem tingut l’oportunitat de veure com funciona per a l’usuari final.

Michael Short de la Universitat de Teesside va parlar sobre el context de l’usuari i els factors socioeconòmics implicats en les solucions del projecte.

A la tarda vam conèixer les pràctiques del territori en l’augment de la quota d’energies renovables. S’està desenvolupant un pla regional per augmentar significativament la participació de l’energia solar fotovoltaica en el mix energètic. Les dificultats amb el procés administratiu van ser compartides per les empreses solars. Per augmentar la quota de renovables, ara s’estan instal·lant bateries a la xarxa de transport. El principal problema de les renovables intermitents és la manca d’inèrcia ja que la xarxa elèctrica no està interconnectada. Algunes eines les desenvolupa l’equip d’R+D de DSO.

Es va parlar de com les solucions REACT poden ajudar el territori a assolir l’autonomia energètica. Sembla que el desenvolupament de les comunitats energètiques és realment nou a l’illa. L’Autoritat vol promoure l’autoconsum d’energia fotovoltaica per tal d’augmentar la quota d’energies renovables i educar els consumidors a reduir el seu consum elèctric. Es podria realitzar un projecte a la zona problemàtica de la xarxa elèctrica.

CONTACTE

press@comet.technology