Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

6a Assemblea General Hybris

Els socis d’Hybris es van reunir els dies 12 i 13 per a la 6a Assemblea General a Sevilla, per discutir els avenços i les maneres de millorar el pla d’implementació d’Hybris. Ara que el projecte està arribant a una fita important, les discussions tècniques i les necessitats dels llocs de demostració van ocupar la major part de la reunió. El consorci va acordar els casos d’ús que es provaran en els diferents llocs de demostració i es discutiran les necessitats de connexió a Internet, així com les necessitats de dades, l’emmagatzematge de dades i la seva gestió. També hi va haver temps per explorar en un Taller les possibilitats d’explotació del contenidor HESS.

Una de les preguntes més importants tractades durant la reunió va ser: Què passa després del projecte HYBRIS? Quines són les opcions, no només pel contenidor sinó també pel concepte i solució Hybris. Com anem a buscar els avantatges d’implementar una solució tècnica d’aquest tipus? Quines són les opcions de comercialització?

Una part molt important de la trobada van ser els temes que afecten el muntatge de contenidors HESS, ja que aquest és el nucli del projecte. També vam parlar sobre el seu transport als llocs de demostració i l’ordre en què s’han de realitzar aquestes activitats.

Una visita a les instal·lacions on es basa el contenidor l’últim dia de la reunió va deixar al consorci una idea clara de com es vol implantar aquesta solució. Prèviament, el grup va tenir una discussió tècnica sobre el muntatge de contenidors HESS i com l’espai que ofereix aquest contenidor es pot aprofitar al millor interès per a tots els components. Com tots els contenidors, té un espai limitat i tots els components, inclosos els de refrigeració dels equips a l’estiu, han d’encaixar-hi. Potser les peces de refrigeració es poden instal·lar a l’exterior, això s’ha pensat com una altra opció. Es tracta, d’alguna manera, d’un contenidor especial ja que té diversos accessos (portes obertes) i no només una porta del darrere, com estem acostumats a veure, en aquest sentit procurant-hi accés des de totes aquelles obertures, oferint una certa flexibilitat en el col·locació de components. Això també va provocar una discussió tècnica sobre el muntatge de contenidors HESS.

Ara esperem més avenços i la finalització del muntatge del contenidor.

Mentrestant: salutacions nadalenques!

CONTACTE

press@comet.technology