Noticies d'interés

Consulta les últimes notícies de COMET

VI Assemblea General de SPHERE

Del dilluns 8al dimecres 10de novembre, tots els socis es van reunir virtualment per a la 6ª reunió general del projecte SPHERE.

Un dels principals assoliments d’aquest tercer any del projecte ha estat el desplegament a les instal·lacions pilot. S’ha treballat molt en els llocs on es duu a terme la demostració pel que fa a la definició i instal·lació de sensors / maquinari de monitoratge i equips energètics, així com el subministrament / enviament de dades de sensors al portal DTwin que es compartirà amb les eines respectives dins d’SPHERE. S’ha observat que cal definir l’arquitectura de l’ecosistema de DT en termes d’intercanvi de dades i relació d’ús entre llocs de demostració, serveis centrals i eines. En aquest sentit, es va discutir la idea d’implementar un espai de demostració virtual per provar les eines que fins ara no tenen cap lloc de demostració designat. La validació d’eines necessita dades reals i aquest és l’objectiu del consorci per als pròxims mesos.

Proposta d’ arquitectura de la comunicació

Un dels temes principals en aquesta assemblea ha estat la integració de les eines a la plataforma i com podem brindar un nivell més profund d’ integració. Les demostracions sobre la integració en els llocs de demostració van seguir durant el segon dia.

També es va parlar de l’ explotació dels resultats del projecte i la seva idiosincràsia amb el concepte DT dins del sector AECO. En aquest sentit, es va destacar que SPHERE està desenvolupant i brindant als usuaris finals un ecosistema en lloc d’un PasS, d’aquí la conjunció de plataforma i eines.

El consorci també espera alguna interacció amb projectes germans per explotar sinergies i s’explorarà la idea d’activitats conjuntes el proper any.

En general, els avenços han estat adequats i en els propers mesos els esforços del consorci es veuran en els llocs de demostració i en les activitats d’ avaluació i prova.

Ara estem desitjant veure els avenços de la propera trobada que segurament serà presencial, ¡¡d’aquí a sis mesos!!

CONTACTE

press@comet.technology